Defensieweb wiki
Advertisement

Het Verdrag inzake het verdragenrecht ook wel genoemd het Verdrag van Wenen is een in 1969 in Wenen gesloten, in 1980 in werking getreden verdrag. Het codificeert het volkenrechtelijk gewoonterecht met betrekking tot de uitleg van verdragen.

Advertisement