Defensieweb wiki
Advertisement

Nederland in Libanon


Nederland in Libanon


Belgie in Libanon
broninformatie[]


Externe links[]
United Nations Interim Force In Lebanon

United Nations Interim Force In Lebanon
Vnflag
Gegevens
Naam: United Nations Interim Force In Lebanon
Afkorting: UNIFIL
Land: Libanon
Rol: Vredesmissie
Tijdsduur: 1978 -heden
Uitgezonden militairen:
Gesneuvelde militairen:

United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL; Engels: Voorlopige strijdmacht in Libanon van de Verenigde Naties) is een VN-vredesmacht. In 1978, tijdens de Libanese Burgeroorlog, werd het zuiden van Libanon bezet door het Israëlische leger. Dit werd door de internationale gemeenschap als een verdere verslechtering van de situatie in het Midden-Oosten gezien. Resolutie 425 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties stelt expliciet het belang van het respecteren en herstellen van de souvereiniteit van Libanon vast, en eist de terugtrekking van het Israëlische leger.


Om dit te bewerkstelligen moet een VN-vredesmacht in Zuid-Libanon worden gestationeerd. In resolutie 426 wordt hiertoe definitief besloten. Hierop trokken de Israëlische troepen zich - gedeeltelijk - uit dit gebied terug. Een 10 tot 15 km diepe strook langs de grens met Israël werd door Israël overgedragen aan ongeregelde Libanese bondgenoten - het Zuidlibanese Leger in plaats van aan UNIFIL. Dit was de eerste schending van de nog maar net aangenomen resoluties.

Toen Israël in 1982 opnieuw Libanon binnenviel en daarmee de resolutie van de Veiligheidsraad schond, werd UNIFIL de facto militair buiten spel gezet. Gedurende de Israëlische bezetting kon de VN slechts zorgen voor de lokale bevolking. Pas bij de volledige terugtrekking van Israël in 2000 kon UNIFIL zijn militaire taken opnieuw opnemen.

In totaal stierven tot het uitbreken van de Israëlisch-Libanese crisis van juli 2006 257 soldaten en ondersteunend personeel.

Troepen idf

Israëlische soldaten in Libanon op 8 juni 1982

Huidige situatie[]

Op dit moment (juli 2006) is UNIFIL nog altijd, zij het in een andere bezetting en samenstelling dan in 1978, aanwezig in Zuid-Libanon. In totaal zijn zo'n 2.000 blauwhelmen ter plekke. Daarnaast zijn er zo'n 50 UNTSO-observators en zo'n 400 burgers aanwezig. De vredesmacht bestaat uit soldaten afkomstig uit België, Ghana, Polen, Indonesië, India, Frankrijk, Oekraïne, Italië en Ierland. De Franse generaal-majoor Alain Pellegrini is het hoofd van UNIFIL.

Op 25 juli 2006 werden vier UNTSO-soldaten gedood door een Israëlische luchtaanval. De soldaten waren afkomstig uit Oostenrijk, Canada, Volksrepubliek China en Finland Volgens de VN zaten de soldaten in een bunker onder de post en werd er in totaal 14 keer op hen geschoten.
Op 29 december 2006 zijn 2 Belgische VN-Soldaten gewond geraakt bij een ontmijningsmissie in het zuiden van Libanon.
Op 6 maart 2007 hebben 2 Belgische VN-Soldaten het leven gelaten tijdens een patrouille. Zij zijn door nog onverklaanbare redenen in een ravijn terecht gekomen. 2 dagen later heeft ook nog een derde militair, die na het ongeval in een coma raakte, het leven gelaten. Een 4de Belg werd gerepatrieerd.
Op 3 september 2008 kwam een vierde Belgische militair in het zuiden van Libanon komt om het leven toen een Israëlische clusterbom, die hij aan het ontmantelen was, in zijn handen ontplofte.

Nederlandse bijdrage[]

DAF YP 408 UNIFIL

DAF YP 408 van UNIFIL

Dutchbatunifil


De Verenigde Naties verzocht de Nederlandse regering op 18 januari 1979 formeel om een pantserinfanteriebataljon voor UNIFIL. De ministerraad ging op 19 januari 1979 akkoord. Defensie wees het sinds 1965 voor VN-taken beschikbare 44 Pantserinfanteriebataljon 'Johan Willem Friso' uit Zuidlaren aan.


De ministerraad besloot op 20 juni 1983 de bijdrage aan UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) per 19 oktober 1983 te beëindigen, omdat UNIFIL - zeker na de Israëlische invasie van het voorgaande jaar - zijn taken niet naar behoren kon uitvoeren. Onder zware internationale druk van de Verenigde Naties, een aantal Arabische landen en met name de Amerikanen, kwam de ministerraad op het laatste moment terug op zijn beslissing UNIFIL de rug toe te keren. De Nederlandse regering handhaafde alsnog een compagnie (Dutch Infantry Company: Dutchcoy) in Libanon. De Nederlandse regering besloot op 4 oktober 1985 alsnog het Nederlandse aandeel in UNIFIL volledig terug te trekken. In januari 1986 werd Dutchbatt voor zijn inspanningen beloond met de Wateler-vredesprijs 1985 van de Carnegie-stichting. In maart 1981 ontving Dutchbatt al de Prins Mauritsmedaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger', terwijl het Bronzen Schild van de bevelhebber der landstrijdkrachten op 21 oktober 1983.

Belgische bijdrage[]

België heeft 400 soldaten naar Libanon gestuurd na het conflict met Israël. Hun hoofdtaak is het opruimen van mijnen, waaronder clusterbommen die zich vooral in het zuiden van het land bevinden. Op 3 september 2008 raakte nog een Belgisch militair dodelijk gewond tijdens een ontmijning. België is het enige land ter wereld dat een verbod op clusterbommen heeft. Nu is er ook een verbod op de financiëring van clusterbommen. België leidt hierbij een voorbeeldfunctie en het leger is gespecialiseerd in het ontmantelen van bommen en andere projectielen.

De hoofdtaak van het Belgische detachement VN-soldaten in Libanon bestaat uit ontmijnen. De troepen worden ondersteund door een zogenaamde protection unit, om een drama zoals in Rwanda te voorkomen. (Hierbij kwamen 10 Belgische Paracommando's om die de opdracht hadden om een minister te beschermen. De gruwelijke moord op de 10 para's leidde tot een onmiddellijke terugtrekking van alle Belgische UNAMIR-soldaten. Hiermee viel het grootste gedeelte van de operaties in Rwanda stil, want de Belgen hadden er het commando over Pakistaanse, Chinese,... troepen.)

Naast de ontmijningsopdracht staan de 400 Belgische soldaten ook in voor een medisch component ten behoeve van de lokale bevolking en een component voor de heropbouw van het land. België werd door de VN al bedankt voor haar deskundigheid en het sturen van haar ontmijners naar Libanon.


Advertisement