Defensieweb wiki
Advertisement
Theodosius ii
Theodosius II
401-450
Voorganger:
Arcadius
Keizer van Rome
408-450
Opvolger:
Marcianus
Keizerschap
Westelijk keizer Honorius 393-423
Westelijk keizer Constantius III 421
Westelijk keizer Iohannes 423-425
Westelijk keizer Valentinianus III 425-455
Tijdvak Dynastie van Theodosius
Namen
geboren: Flavius Theodosius
kortweg: Theodosius II
Familie
Kleinzoon van: Theodosius I
Zoon van: Arcadius
Neef van: Honorius,
Constantius III,
Galla Placidia en
Valentinianus III

Flavius Theodosius, bekend als Theodosius II (401 - 28 juli 450), was Keizer van het Oost-Romeinse rijk van 408 tot aan zijn dood. Hij was de oudste zoon van Aelia Eudoxia en Keizer Arcadius. Aangezien hij al op zijn 7e keizer werd van het Romeinse rijk, bleef de prefect Anthemius regent.

Op het idee van zijn zus Pulcheria ontsloeg Theodosius II regent Anthemius. Als oudere zus verkreeg zij in 414 de titel Augusta en werd formeel mede-regentes van het rijk. Feitelijk was zij lange tijd machtiger dan haar broer. Theodosius huwde in juni 421 de dichteres Athenais, die na haar doopsel de naam Aelia Eudokia aannam. In 447 verliet Pulcheria het keizerlijke hof om in het paleis van Hebdomon een heremietenbestaan te leiden. Haar vertrek ontstond door onenigheid met zowel Aelia Eudokia als met minister Chrysaphios. Pas in 450 keerde zij terug aan het hof.

Aanvankelijk steunde Theodosius patriarch Nestorius van Constantinopel. Hij liet twee synoden bijeenroepen, het oecumenische Concilie van Efeze in 431 en de zogenaamde Roversynode van 449. Hij bood geen weerstand aan de veroordeling van het nestorianisme op het concilie (en stond sympathiek tegenover de besluiten van de roversynode); onder invloed van zijn zus (die daartoe werd opgeroepen door Paus Leo I en Cyrillus van Alexandrië) werd Nestorius uiteindelijk verbannen. Het keizerlijke hof verleende voortaan steun aan de opvattingen, die later door het Concilie van Chalcedon werden bevestigd. Van Pulcheria wordt gezegd, dat zij de drijvende kracht was achter veel van haar ideeën werden ook overgenomen. Dit betrof bijvoorbeeld haar anti-semitische houding, wat leidde tot de afbraak van veel synagoges en het verbod op aanstelling van joodse en heidense ambtenaren.

In 429 stelde Theodosius een commissie aan om alle wetten te verzamelen die van kracht waren sinds Constantijn I om zo een volledig geformaliseerd rechtssysteem te vormen. Deze commissie heeft haar werk echter nooit afgemaakt, maar een tweede commissie verzamelde de algemene wetgeving en bracht deze up to date. Deze verzameling werd gepubliceerd als de Codex Theodosianus in 438, wat later één van de bronnen vormde voor de Corpus Juris Civilis. Theodosius rehabiliteerde de geliefde kerkleraar Johannes Chrysostomos, die onder zijn vader Arcadius was verbannen, en liet zijn lichaam in 438 in Konstantinopel herbegraven.


Theodosius speelde een belangrijke rol op het Concilie van Efeze (431) in de aanloop naar het eerste belangrijke schisma in de toenmalige Katholieke en Apostolische Kerk.

Theodosius was verantwoordelijk voor de bouw van de Universiteit van Constantinopel.

Hij stierf in 450 als gevolg van een paardrij-ongeluk.

Externe link[]

Advertisement