Defensieweb wiki
Advertisement

De Staten-Generaal bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De Staten-Generaal geldt als de Nederlandse volksvertegenwoordiging - een ander woord voor Staten-Generaal is parlement. Men kan dit vergelijken met het federaal parlement van België.

De Staten-Generaal komen slechts zelden in zijn geheel, in zogenoemde Verenigde Vergadering bijeen. Dit gebeurt in de praktijk slechts voor de jaarlijkse ceremoniële vergadering op Prinsjesdag of bij het behandelen van een wet die de toestemming voor het huwelijk van een lid van het Koninklijk Huis regelt. Daarnaast wordt een nieuwe koning of koningin tijdens een Verenigde Vergadering ingehuldigd. Die inhuldiging dient plaats te vinden in Amsterdam, in de Nieuwe Kerk. Ook bij overlijden van leden van het Koninklijk Huis komen de Staten-Generaal in Verenigde Vergadering ter herdenking bijeen. De voorzitter van de Eerste Kamer zit deze voor.

De Verenigde Vergadering benoemt krachtens de Grondwet de Koning(in) als de troonopvolger ontbreekt of de regent als de Koning(in) tijdelijk niet in staat is om zijn/haar taak uit te oefenen.

Advertisement