Defensieweb wiki
Advertisement

Een scherpschutter is een persoon die getraind is in het schieten met een vuurwapen over grote(re) afstanden. Hij vuurt vrijwel uitsluitend op bevel van zijn meerdere die vooraf heeft bepaald welk doel de scherpschutter moet uitschakelen. Dit doel kan zowel een persoon als een object (bv voertuig) zijn.

Het gebruikte wapen is in de meeste gevallen een vuurwapen met een zogenaamd Bolt- action herlaadsysteem. Dit systeem wordt gebruikt omdat het garant staat voor een hoge(re) stabiliteit. Een semi-automatisch geweer kan in principe ook gebruikt worden maar wordt in de praktijk weinig gebruikt omdat het een stuk onstabieler is dan een bolt-action. Veel gebruikte precisiewapens zijn bijvoorbeeld de Barret M82 en de Arctic Warfare (AW).


Verschillen tussen scherpschutter, sniper / sluipschutter[]

Vaak gebruikt men de termen scherpschutter, sniper en sluipschutter door elkaar, deze verschillen echter grondig van elkaar. Hieronder een overzicht:

 • Scherpschutter (binnen het leger)
  • Werkt in een sectie van 8 à 10 militairen.
  • Vuurt vrijwel uitsluitend op bevel van zijn meerdere
  • Veelal vuren tot op 400 à 600 meter. Dit omdat de verantwoordelijkheid van een infanteriesectie zich meestal tot die afstand beperkt.
  • Het vuren (schieten) op zich is de hoofdverantwoordelijkheid van de scherpschutter.


 • Sniper (ook sluipschutter genoemd)
  • Werkt samen met zijn spotter autonoom van andere eenheden.
  • Grotere verantwoordelijkheid omdat hij zelf zijn doel en positie kiest.
  • Verplicht te kunnen vuren op maximale dracht van het wapen daar hij niet gebonden is aan de beperkingen van een sectie (mbt vuurlijnen tot op 400 à 600m).
  • Het vuren op zich is slechts één van de taken, andere taken kunnen zijn: observatie.
  • Onvindbaar zijn én blijven, ook na het afvuren van het schot. Snipers werken nog meer dan scherpschutters volgens het “one shot, one kill”-principe het uitschakelen van het doel door middel van één enkel schot. Dit om de eigen stelling niet prijs te geven.


Scherpschutter binnen de politie[]

Ook binnen de politie maakt men gebruik van scherpschutters. Deze vuren op een maximale dracht van zo’n 200 à 300 meter en worden veelal ingezet in situaties waarbij het doel zich bevindt tussen onschuldige mensen, bijvoorbeeld bij een ontvoering of gijzeling. De scherpschutters van de politie worden ook vaak ingezet als observatie-element om de situatie in te schatten.

Advertisement