Defensieweb wiki
Advertisement

Een psychische aandoening (ook wel psychische stoornis) is een aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. Psychische aandoeningen worden onder andere vastgesteld aan de hand van het observeren van gedrag. Zie ook diagnose.

Psychische aandoeningen worden beschreven in de medische literatuur. Het boekwerk van Kaplan en Sadock wordt beschouwd als een referentiewerk in de psychiatrie. De DSM, omvat een classificatiesysteem van psychische afwijkingen met telkens een definitie, diagnostische criteria en differentiële diagnose van de beschreven groep psychische afwijkingen.

Het coderingshandboek van de wereldgezondheidsorganisatie, omschrijft in de ICD10 Hoofdstuk V eveneens de definitie van iedere cluster en geeft de ICD-10 code en definitie voor iedere psychische afwijking.

Deze handboeken berusten op een ruime medische consensus en bepalen wanneer gedrag dermate afwijkend is dat men kan spreken van een psychische aandoening, en in welke categorie.

Psychische aandoeningen worden behandeld met psychofarmaca, psychotherapie, hypnotherapie, etc. zie Therapie

Zie ook[]

Advertisement