Defensieweb wiki
Advertisement

Petrus J.M. (Peter) van Uhm (Nijmegen, 15 juni 1955) is een Nederlands generaal. Van 5 september 2005 t/m 13 maart 2008 was hij Commandant Landstrijdkrachten (CLAS). Op 17 april 2008 volgde hij Dick Berlijn op als Commandant der Strijdkrachten.

Levensloop[]

Van Uhm werd geboren als bakkerszoon. Door de verhalen die hij op de middelbare school hoorde over de bevrijding van Nijmegen van 1944, kreeg hij het idee dat dienen bij de Koninklijke Landmacht toch wel iets moois kon zijn. In 1972 startte hij zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Vier jaar later sloot hij zijn studie met succes af, waarna hij werd geplaatst bij het 48 Panserinfanteriebataljon te 's-Hertogenbosch. In 1983 werd hij uitgezonden naar Libanon als compagniescommandant van de A-compagnie van het 44 Pantserinfanteriebataljon, ter plekke bekend als Dutchbatt ten tijde van de UNIFIL-missie. Zijn standplaats was Yaatar in Zuid-Libanon In de periode 1984-86 volgde hij cursussen Stafdienst en Hogere Militaire Vorming aan de Hogere Krijgsschool in Den-Haag. In de rang van majoor was hij in de periode 86-91 werkzaam als plaatsvervangend G3 bij de staf 1e Divisie en als hoofd bureau Opleidingsbeleid bij de Landmachtstaf. Eenmaal Luitenant-kolonel werkte hij voor een korte tijd als liaisonofficier van Defensie op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van de totstandkoming van de ECMM-monitormissie. Daarna werd hij geplaatst bij de Chef-Staf van het 1e Legerkorps, als hoofdofficier en hoofd Plannen. In 1994 kreeg hij het commando over de 11 infanteriebataljon Luchtmobiel Garde Grenadiers en Jagers. Een jaar later werd hij in de rang van Kolonel benoemd tot Chef-kabinet van het Kabinet van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten, waarna in 1996 de benoeming volgde van hoofd Algemeen Beleid bij de Landmachtstaf. Hierna volgde plaatsing als hoofd afdeling Militair Strategische Aangelegenheden bij de Chef-Defensiestaf.

In de rang van brigade-generaal was hij in de periode 2000-2001 werkzaam bij het hoofdkwartier van de Stabilization Force in Sarajevo als Assistant Chief of Staff Joint Military Affairs. Aansluitend volgde zijn commando over de 11 Air Manoeuvre Brigade dat onder zijn leiding in november 2003 Fully Operational Capable werd. Eind 2003 werd Van Uhm aangesteld tot plaatsvervangend directeur Beleid en Plannen bij de Landmachtstaf om vervolgens vanaf juli 2004, in de rang van generaal-majoor, de functie van directeur Beleid en Plannen te bekleden.

Op 8 juli 2005 werd hij benoemd tot Commandant Operationeel Commando als opvolger van generaal-majoor Leen Noordzij. Op 5 september 2005 werd hij benoemd tot Commandant Landstrijdkrachten onder gelijktijdige bevordering tot luitenant-generaal.Op 13 maart 2008 droeg hij zijn functie als CLAS over aan Luitenant-generaal Rob Bertholee, tevens werd hij vanwege zijn buitengewone verdiensten onderscheiden met de Bronzen Soldaat.

Commandant der Strijdkrachten[]

Op 17 april 2008 volgde Van Uhm de luchtmachtgeneraal Dick Berlijn op als Commandant der Strijdkrachten, onder gelijktijdige bevordering tot generaal.

Op 18 april 2008, één dag na de installatie van Van Uhm tot Commandant der Strijdkrachten, kwam zijn zoon eerste luitenant Dennis van Uhm op 23-jarige leeftijd, samen met de 22-jarige soldaat der eerste klasse Mark Schouwink, in Afghanistan om het leven door een aanslag met een bermbom.[1][2][3][4]

Externe link[]

Advertisement