Defensieweb wiki
Advertisement

Clemens XIV (Sant'Arcangelo di Romagna bij Rimini, 31 oktober 1705 - Rome, 22 september 1774), geboren Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, was paus van 1769 tot 1774.

Na de dood van zijn vader, die de geneeskunde uitoefende, begaf hij zich in de orde der Minderbroeders, waarin hij zich spoedig door zijn uitstekende talenten onderscheidde. De blik van Benedictus XIV viel op hem en deze benoemde hem tot consultor der Inquisitie, terwijl diens opvolger, Clemens XIII, hem in 1759 de kardinaalshoed schonk.

Na de dood van deze paus was het conclaaf drie maanden lang besluiteloos in de keuze van zijn opvolger, die eindelijk op 19 mei 1769 op Ganganelli viel. Zijn staatkunde, moed en werkzaamheid redden de pauselijke stoel al spoedig uit de moeilijkheden, die van verschillende zijden waren gerezen. Na lang aarzelen vaardigde hij in het belang van de vrede van de Kerk op 21 juli 1773 de breve Dominus ac Redemptor noster (onze Heer en Heiland) uit, waarbij de orde der Jezuïeten werd opgeheven.

Clemens overleed op 22 september 1774. Van zijn liefde voor kunsten en wetenschappen heeft hij een gedenkstuk nagelaten in het Clementijnse museum, een van de grootste verzamelingen van oudheden en een van de schoonste sieraden van het Vaticaan.

Advertisement