Defensieweb wiki
Advertisement

Pacifisme is de filosofie waarbij geweldloosheid centraal staat en vrede als belangrijk doel worden nagestreefd. Iemand die het pacifisme aanhangt, heet een pacifist. Een vredesbeweging kan ingegeven zijn door een principieel pacifisme of door meer praktische overwegingen. Een pacifist is tevens antimilitarist, echter een antimilitarist hoeft niet een pacifist te zijn.

Advertisement