Defensieweb wiki
Advertisement
Baretembleem-Fortificatien

Het Baretembleem van de Pontonniers, gedragen vanaf 1947

De Officieren en Opzichters van Fortificatiën houden zich bezig met het onderhoud en bouw van militaire gebouwen, etablissementen, enz.

Het naoorlogs emleem is in 1947 ingevoerd, voorstellend een vier-bastions vestingswerk bij het baretembleem en een zes-bastions vestingswerk bij de kraag en schouderemblemen, met in het midden de sappeurshelm van de genie.

In het verleden hadden opzichters een aparte militaire rang.

Rang opzichter van fortific

Rangembleem van de Opzichter van Fortificatiën

Advertisement