Defensieweb wiki
Advertisement

De noodvervoersgreep van Rautek is een greep waarmee een slachtoffer van een ongeval naar een veilige plek kan worden vervoerd. De greep wordt door onder meer door EHBO-ers en BHV-ers gebruikt, indien het noodzakelijk is het slachtoffer op korte afstand te verplaatsen.

Het slachtoffer, dat op de grond ligt, wordt van achteren aan een van de onderarmen, die horizontaal komt te staan, met beide handen vastgepakt en aan deze eigen onderarm wordt hij of zij opgetild. De hulpverlener beweegt zich bij dit optillen van gehurkte positie naar een staande positie. Vervolgens kan het slachtoffer voorzichtig naar een veiligere plek worden getrokken.

Situaties waarbij de noodvervoersgreep van Rautek bijvoorbeeld kan worden toegepast is als het slachtoffer zich op een drukke weg of een ruimte met koolmonoxide bevindt. Te allen tijde zal de hulpverlener in de eerste plaats letten op de eigen veiligheid.

In de praktijk kan het gebruik van de noodvervoersgreep van Rautek in bepaalde gevallen geen optie zijn, bijvoorbeeld doordat er zeer veel haast geboden is, bij brand, als er veel obstakels in de weg liggen of het slachtoffer zelfs door objecten is bedekt. In dergelijke gevallen kan het slachtoffer op allerlei andere manieren in veiligheid worden gebracht, bijvoorbeeld door voorzichtig aan de benen of armen te trekken.

In veel gevallen zal een slachtoffer juist vooral niet vervoerd worden, bijvoorbeeld wanneer hij of zij nog gewoon ademhaalt, en er de mogelijkheid van botbreuk is en de kans er is dat letsel door het vervoer vergroot wordt.

Advertisement