Defensieweb wiki
Advertisement

Moord is het op onwettige wijze opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven beroven. De vaak gebruikte term "moord met voorbedachte(n) rade" is dus een pleonasme. Alle gerechtssystemen, zowel vroeger als nu, beschouwen moord als een zeer ernstige zaak en leggen daarvoor een zware straf op.

Het begrip moord moet worden onderscheiden van:

  • doodslag : Het opzettelijk doden van iemand zonder voorbedachten rade, (art 287 Wetboek van Strafrecht);
  • dood door schuld : als iemand om het leven komt door verwijtbaar gedrag of nalatigheid, waarbij geen opzet in het spel is;
  • zelfmoord, suïcide of zelfdoding : als iemand zichzelf van het leven berooft.
  • het doden op wettige wijze, zoals door de politie, door soldaten in een oorlog, of bij wettige zelfverdediging;
  • "gekwalificeerde doodslag" (artikel 288 van het Wetboek van Strafrecht). Dit is doodslag gecombineerd met een ander misdrijf (bijvoorbeeld een beroving).

Moord is in Nederland strafbaar gesteld in artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht.

Iemand die minstens twee slachtoffers op verschillende tijdstippen doodt wordt een seriemoordenaar genoemd. Vaak doden seriemoordenaars hun slachtoffers op vergelijkbare wijze. Iemand die meerdere mensen tegelijk met voorbedachten rade van het leven berooft, is een massamoordenaar.

Wanneer een moord vanwege een lustmotief wordt gepleegd, wordt gesproken van een lustmoord. Sommige lustmoordenaars doen ook aan necrofilie of aan kannibalisme.

Advertisement