Defensieweb wiki
Advertisement

Militaire groet Over het ontstaan van de militaire groet zijn aandoenlijke legenden in omloop. De Romeinen zouden als teken van vriendschap de geopende palm van de ongewapende rechterhand getoond hebben en in de middeleeuwen werd dit gebaar uitgebreid tot het oplichten van het vizier met de rechterwijsvinger. De groet met de uitgestrekte rechterarm werd echter alleen door slaven gebracht en geharnaste ridders droegen steeds wapenschilden, waaraan ze veel bete kenbaar waren dan aan het smalle strookje van hun gezicht, dat door een geopend vizier zichtbaar werd.

Er is vóór de invoering van de grenadiersmuts dan ook geen spoor te vinden van een militaire groet zoals wij die thans kennen. De commandanten van een troep en een ongewapend militair groetten uitsluitend door het afnemen van de hoed met de hand aan de zijde van de meerdere. De grenadiers, die hun hoofddeksels niet konden afnemen, moesten de de rechter- of linkerhand het gebaar van afnemen maken (in het Britse leger werd tot in d 19e eeuw met de linker- of rechterhand gegroet). Ontelbare afbeeldingen bevestigen dit en in alle Europese landen zijn orders bekend, waarbij soldaten, die een hoed droegen uitdrukkelijk werd verboden bij het groeten alleen het handgebaar te maken. Pas toen de hoed vervangen werd door de schako, werd de militaire groet met de hand aan het hoofddeksel algemeen.

BRON[]

De Nederlandse Infanterie door H. Ringoir, 1968

Advertisement