Defensieweb wiki
Advertisement

Van meineed is sprake als iemand nadat hij de eed of de belofte heeft afgelegd als getuige een verklaring geeft, die in strijd met de waarheid blijkt te zijn. Dat kan zowel in een strafzaak als in een civiele gerechtelijke proces voorkomen en ook als getuigen een verklaring onder ede voor een bijzondere onderzoekscommissie moeten afleggen, zoals in Nederland bijvoorbeeld bij een parlementaire enquête.

Voorbeelden van meineed zijn:

  • Een getuige beweert dat hij de verdachte ten tijde van het misdrijf ergens anders heeft gezien, terwijl hij dat liegt om de verdachte te helpen.
  • Een getuige beweert dat een stoplicht op rood stond, dat in werkelijkheid op oranje stond.

Meineed in België[]

In België wordt meineed strafbaar gesteld in artikel 215-226 van het Strafwetboek.

De strafmaat is mede afhankelijk van het soort zaak (strafrechtelijke zaak of burgerlijke zaak), en van de straf die de beschuldigde heeft gekregen ten gevolge van de valse getuigenis. Normaal is de straf op meineed in criminele zaken vijf tot tien jaar opsluiting. Dit kan oplopen tot twintig tot dertig jaar als degene die veroordeeld is op basis van het valse getuigenis levenslang had gekregen.

Advertisement