Defensieweb wiki
Advertisement

Een liquidatie betreft een bepaald soort moordaanslag waarbij iemand welbewust om criminele (een 'afrekening' in het criminele milieu of een niet-crimineel die doelbewust door criminelen wordt omgebracht) of om andere (bijvoorbeeld politieke of religieuze) redenen wordt vermoord.
Vaak (maar niet altijd) gaat dit als volgt in zijn werk: het slachtoffer wordt geconfronteerd met (een) plotseling opduikende dader(s) die een aanslag op zijn leven pleegt/plegen en zich vervolgens snel uit de voeten maakt/maken.

Een liquidatie moet niet worden verward met een executie waarbij iemand eerst wordt gearresteerd, vervolgens berecht en na een doodvonnis ter dood wordt gebracht. Wel kan het zijn dat een dergelijk doodvonnis niet altijd als legaal wordt beschouwd.

Ook moet een onderscheid worden gemaakt met slachtoffers van terrorisme. Wanneer een politieke en/of religieuze moordaanslag in een duidelijk terroristisch kader plaatsvindt, hoort deze daaronder thuis. De moord op Theo van Gogh is een dergelijk geval, die op Pim Fortuyn daarentegen niet.

Voorbeelden[]

Voorbeelden van criminele liquidaties zijn de moordaanslagen op de Nederlandse drugsbaron Klaas Bruinsma en de Vlaamse veearts-keurder Karel Van Noppen.
Voorbeelden van politieke liquidaties zijn de moordaanslagen op de Waalse politicus André Cools en de Nederlandse politicus, columnist en publicist Pim Fortuyn.
Voorbeelden van religieuze liquidaties zijn bijvoorbeeld allochtoons-islamitische vrouwen die vanwege de 'schending van de eerbaarheid' door familieleden bewust om het leven worden gebracht.

Advertisement