Op grond van het Koninklijk Besluit van 20 juni 1956, bepalende de volgorde van en de verhouding tussen de rangen en standen bij de zee-, de land- en de luchtmacht als ondertekend door Hare Majesteit Koningin Juliana, evenals haar Ministers van Oorlog en Vloot C. Staf en Justitie J. C. van Oven, kennen de verschillende onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht de volgende militaire rangen en standen (in aflopende orde van hoogte).

Vervallen rang[bewerken | brontekst bewerken]

Bestand:TechOpzKlu.jpg

Technisch Opzichter KLu (vervallen)

Nieuwe rangen[bewerken | brontekst bewerken]

  • De rang brigadegeneraal is bij de Pertab Sewbaran Koninklijke Landmacht in 1952 ingevoerd.
  • De rang commandeur bij de marine is in 1955 ingevoerd.
  • Sinds 2007 is er binnen de landmacht een rangonderscheidingsteken voor leidinggevende korporaals gekomen. Korporaals die de Opleiding Leidinggevende Korporaal (OLK) hebben gevolgd krijgen hun korporaalstre(e)p(en) met 2 gekruisde Diemaco's erboven.

Huidige posities[bewerken | brontekst bewerken]

De Nederlandse strijdkrachten kennen doorgaans één viersterrenfunctie, die van de Commandant der Strijdkrachten (CDS). De functie rouleert periodiek tussen de krijgsmachtdelen (een generaal als hij afkomstig is uit land- of luchtmacht of een luitenant-admiraal als hij afkomstig is uit de marine). De afzonderlijke krijgsmachtdelen worden geleid door een driesterrenfunctionaris, een luitenant-generaal bij land- en luchtmacht en een vice-admiraal bij de marine. De commandant van het Korps Mariniers, een onderdeel van de marine, is een brigade-generaal. Sinds 2005 heeft de Commandant der Marechaussee eveneens de rang van luitenant-generaal.

Op 17 april 2008 werd Peter van Uhm, voormalig commandant Landstrijdkrachten CDS. Deze werd op 28 juni 2012 opgevolgd door Tom Middendorp, ook commandant Landstrijdkrachten.

Herkenbaarheid[bewerken | brontekst bewerken]

Voor de herkenning kennen militaire rangen rangonderscheidingstekens en aanspreekvormen. Binnen de Koninklijke Marine (KM) wordt onderscheid gemaakt tussen vloot en mariniers. De Koninklijke Landmacht (KL) kent verschillende aanspreekvormen voor militairen van cavalerie, artillerie en andere wapens en dienstvakken.

Aanpassingen aan het rangenstelsel[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds 1956 zijn diverse malen kleine aanpassingen gedaan in het rangenstelsel, voornamelijk bij manschappen en onderofficieren. Zo werd de stand van soldaat der tweede klasse in 2000 ingevoerd. Vóór 2000 was het onderscheidingsteken van de soldaat der eerste klasse een enkele rode chevron. Vanaf 2000 werd dat een dubbele rode chevron, en werd de soldaat der tweede klasse herkenbaar aan de enkele rode chevron.

Koninklijke Marine (KM) Koninklijke Landmacht (KL) Koninklijke Luchtmacht (Klu) Koninklijke Marechaussee (KMar)
Opper- of Vlagofficieren
(NATO rang OF-10)
Admiraal
(uit traditie, rang bestaat niet meer)
50px
NATO rang OF-9
Luitenant-admiraal
Admiraal
(bij het Korps Mariniers: Generaal)
50px Generaal
Generaal
50px Generaal 50px Generaal
NATO rang OF-8
Viceadmiraal
Admiraal
(bij het Korps Mariniers: Luitenant-Generaal)
50px Luitenant-Generaal
Generaal
50px Luitenant-Generaal 50px Luitenant-Generaal 50px
NATO rang OF-7
Schout-bij-nacht
Schout-bij-nacht
(bij het Korps Mariniers: Generaal-Majoor)
50px Generaal-Majoor
Generaal
50px Generaal-Majoor 50px Generaal-Majoor 50px
NATO rang OF-6
Commandeur
Commandeur
(bij het Korps Mariniers: Brigadegeneraal)
50px Brigadegeneraal (vanaf 1952)
Generaal
50px Commodore 50px Brigadegeneraal 50px
Hoofdofficieren
NATO rang OF-5
Kapitein ter zee
Kolonel
(bij het Korps Mariniers: Kolonel)
50px Kolonel
Kolonel
50px Kolonel 50px Kolonel 50px
NATO rang OF-4
Kapitein-Luitenant ter zee
Overste
(bij het Korps Mariniers: Luitenant-Kolonel)
50px Luitenant-Kolonel
Overste
50px Luitenant-Kolonel
Overste
50px Luitenant-Kolonel 50px
NATO rang OF-3
Luitenant ter zee 1e klasse
Mijnheer/Mevrouw
(bij het Korps Mariniers: Majoor)
50px Majoor
Majoor
50px Majoor 50px Majoor 50px
Subalterne of Junior Officieren
NATO rang OF-2
Luitenant ter zee 2e klasse oudste categorie
Mijnheer/Mevrouw
(bij het Korps Mariniers: Kapitein)
50px Kapitein
Kapitein
(bij de cavalerie Ritmeester)
50px Kapitein 50px Kapitein 50px
NATO rang OF-1
Luitenant ter zee 2e klasse
Mijnheer/Mevrouw
(bij het Korps Mariniers: Eerste-Luitenant)
50px Eerste-Luitenant
Luitenant
50px Eerste-Luitenant 50px Eerste-Luitenant 50px
Luitenant ter zee 3e klasse
Mijnheer/Mevrouw
(bij het Korps Mariniers: Tweede-Luitenant)
50px Tweede-Luitenant
Luitenant
50px Tweede-Luitenant 50px Tweede-Luitenant 50px
Vaandrig
Vaandrig

(bij de artillerie en de cavalerie: Kornet)

50px Vaandrig 50px Vaandrig 50px
Kapelmeester 50px Kapelmeester
Onderofficieren
NATO rang OR-9
Adjudant-Onderofficier
Adjudant

Operationele dienst / Nautische dienst
Opperschipper

Korps Mariniers: Adjudant Marinier
Adjudant

50px Adjudant-Onderofficier
Adjudant
50px Adjudant-Onderofficier 50px Adjudant-Onderofficier 50px
NATO rang OR-7
Sergeant-Majoor
Majoor

Operationele dienst / Nautische dienst
Schipper

Korps Mariniers: Sergeant-Majoor Marinier
Majoor

50px Sergeant-Majoor
Sergeant-Majoor
(bij cavalerie, artillerie:
opperwachtmeester
Opper)
50px50px Sergeant-Majoor
Majoor
50px Opperwachtmeester 50px
NATO rang OR-6
Sergeant
Sergeant

Operationele dienst / Nautische dienst
Bootsman

Korps Mariniers: Sergeant Marinier
Sergeant

50px Sergeant 1e klasse
Sergeant
(bij cavalerie, artillerie: wachtmeester
1e klasse
Wachtmeester)
50px50px Sergeant 1e klasse 50px Wachtmeester 1ste klasse 50px
NATO rang OR-5
Geen vergelijkbare rang Geen verg. rang Sergeant
Sergeant
(bij cavalerie, artillerie: wachtmeester
Wachtmeester)
50px50px Sergeant 50px Wachtmeester 50px
NATO rang OR-4
Korporaal
Korporaal

Operationele dienst / Nautische dienst
Kwartiermeester

Korps Mariniers: Korporaal Marinier
Korporaal

50px Korporaal 1e klasse
Korporaal
50px 50px Korporaal 1e klasse 50px Marechaussee 1e klasse 50px
NATO rang OR-3
Matroos 1e klasse oudste catagorie
Matroos

Korps Mariniers: Marinier 1eklasse oudste catagorie
Marinier

50px Korporaal
Korporaal
50px50px Korporaal 50px Marechaussee 2e klasse 50px
Manschappen
NATO rang OR-2
Matroos 1e klasse
Matroos

Korps Mariniers: Marinier 1eklasse
Marinier

50px Soldaat 1e klasse
Soldaat
50px Soldaat 1e klasse 50px
NATO rang OR-1
Matroos 2e klasse
Matroos

Korps Mariniers: Marinier 2eklasse
Marinier
(niet meer in gebruik bij korps mariniers)

50px Soldaat 2eklasse (vanaf 2000)
Soldaat
50px Soldaat 2e klasse 50px marechaussee 3e klasse 50px
Matroos 3e klasse
Matroos

Korps Mariniers: Marinier 3eklasse
Marinier

50px Soldaat 3e klasse
Soldaat
50px Soldaat 3e klasse 50px marechaussee 4e klasse 50px
  • De aanspreektitels staan cursief vermeld.
  • De aanduidingen OF-1 t/m OF-10 en OR-1 t/m OR-10 geven de hoogte van de rang in NAVO-verband aan.
  • De rangonderscheidingstekens van de Militaire Administratie en Cavalerie worden niet in goud maar in zilver gedragen bij de rangen van korporaal tot en met sergeant-majoor / opperwachtmeester.

Toelichting[bewerken | brontekst bewerken]

Soldaten[bewerken | brontekst bewerken]

Na 1945 worden militairen in de stand van soldaat (der 1e / 2e klasse) bij verschillende wapens, (garde)regimenten en korpsen van de Koninklijke Landmacht anders genoemd. Bij de cavalerie "huzaar", bij de veld- en luchtdoelartillerie "kanonnier", bij de rijdende artillerie "rijder", bij de (Limburgse) jagers "jager", bij de grenadiers "grenadier", bij de fuseliers "fuselier" en bij de commando troepen "commando".

Militairen in opleiding[bewerken | brontekst bewerken]

Militairen in opleiding op de Koninklijke Militaire Academie (MA met een kroontje erboven) hebben de rang/stand van cadet (=soldaat in casu officier in opleiding), cadet-korporaal, cadet-sergeant (resp. cadet-wachtmeester) of cadet-vaandrig (resp. cadet-kornet). Een en ander afhankelijk van het jaar of de fase van de opleiding van de toekomstige officier.

Militairen in opleiding op het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) hebben de rang van adelborst (aanspreektitel: jonker) in plaats van cadet. Na het beginnen als adelborst (in stand gelijk gesteld aan matroos eerste klasse) wordt de student na het behalen van de propedeuse bevorderd to korporaal-adelborst, om vervolgens na het voltooien van het tweede jaar te worden bevorderd tot sergeant-adelborst.

Bijzondere functies[bewerken | brontekst bewerken]

Voorts zijn nog te noemen de verschillende muziekkorpsen van de verschillende krijgsmachtdelen, die zo ook hun bijzonderheden kennen als bijvoorbeeld de functie van kapelmeester.

In het algemeen zijn de erkend opgeleide Geestelijk Verzorgers gelijkgesteld aan de rang van majoor. Voorbeelden zijn vlootpredikant, legerpredikant (Protestants-Christelijk), luchtmachtaalmoezenier (Rooms-katholiek), humanistisch raadman (of -vrouw) (Humanisme), rabbijn (Joods) en imam (Islamitisch). Zij bekleden formeel niet de rang, maar genieten wel dezelfde rechten als een militair met de rang van majoor. Bij de Koninklijke Marine is hun rangonderscheidingsteken niet voorzien van de krul op de bovenste streep. Voorts kent het Nederlands episcopaat de functie van Legerbisschop (R.-K.) welke sinds 1995 (?) door mgr. dr. Jos Punt en sinds 2001 door de bisschop van Haarlem wordt bekleed.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]

fr:Grades de l'armée néerlandaise

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.