Defensieweb wiki
Advertisement

Sinds het uitroepen van een Koninkrijk der Nederlanden in 1814 zijn er talloze onderscheidingen ingesteld. Het kunnen de bij wet ingestelde ridderorden zijn en officiële onderscheidingen die bij Koninklijk Besluit of ministerieel Besluit zijn ingesteld.De aan het Koninklijk Huis verbonden onderscheidingen werden bij Hofbesluit ingesteld. Andere onderscheidingen danken hun bestaan aan verenigingen en instellingen zoals de Onderscheidingen van het Nederlandse Rode Kruis die soms op uniformen mogen worden gedragen. Deze lijst noemt niet alle onderscheidingen die door het Nederlandse Rode Kruis werden ingesteld..Niet alle hieronder genoemde onderscheidingen mochten op uniformen van de Nederlandse strijdkrachten worden gedragen; soms verleende een minister daarvoor desgevraagd een individuele toestemming, in andere gevallen werd een collectief verlof gegeven, soms was het dragen niet toegestaan. Voor burgers is een Draagvolgorde van de Nederlandse onderscheidingen in de Staatscourant gepubliceerd.

Een ster zoals die door de Ridders Grootkruis van de Nederlandse Leeuw wordt gedragen.

De Ridderorden in het Koninkrijk der Nederlanden en de door Nederland erkende Ridderlijke Orden.

Een bijzondere plaats neemt de door Prins Bernhard der Nederlanden ingestelde

 • Orde van de Gouden Ark 1971

in. Deze ridderorde is door de Prins zèlf ingesteld maar komt niet voor op de lijst van onderscheidingen die militairen of andere overheidsdienaren op hun uniform mogen dragen.Men zou in voorkomende gevallen toestemming van de Minister moeten vragen.

De ridderorden van het Koninkrijk Holland staan als Orde van de Unie beschreven. De door Lodewijk Napoleon gestichtte medailles, de gouden en zilveren Medaille voor Dapperheid worden hier beschreven.

In de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden hebben de stadhouders en de staten geen ridderorde ingesteld. Er waren wel Ambassadeurspenningen, ereketens en beloningspenningen. Een daarvan, de Doggersbankmedaille werd door het Koninkrijk erkend. De Beloningspenning voor de Officieren van het Regiment Hessen-Darmstadt wegens de Verdediging van Soestdijk in 1787 werd door de Staten van Utrecht gesticht en is geen Nederlandse onderscheiding.

De sterren, kruisen en eretekens in het Koninkrijk der Nederlanden[]

Deze eretekens zijn òfwel door de Nederlandse regering verleend òfwel door de regering erkende eretekens van organen als het Nederlandse Rode Kruis of andere aanzienlijke verenigingen.

Het Kruis voor Moed en Trouw.
 • De Eervolle Vermelding 1815/1877-1944
 • De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon 1822
 • Het Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst voor militairen, beneden de rang van officier van het Nederlandse- of het Nederlands-Indische Leger. 1825
 • Het Metalen Kruis 1830-1831 (Hasseltkruis) 1831
 • Het Metalen Kruis Vrijwilligers 1830-1831 1831
 • Het Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier 1844
 • De Eresabel, al stammend uit de Republiek, maar in 1855 officieel ingesteld.
 • Het Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815 ingesteld in 1865
 • De Schietprijs van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1878
 • Het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis) 1869
 • De Ster voor Trouw en Verdienste (van de Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië) 1893
 • Het Lombokkruis 1895
 • Het Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier der Koninklijke Marine Reserve 1896-1926
 • De Schietprijs van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1896
 • Het Kruis voor Moed en Trouw 1898
 • Het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier bij de Marine Stoomvaartdienst 1905-1949
 • Het Eereteeken voor Meester-Scherpschutter op geweer der Koninklijke Marine 1906
 • Het Eereteeken voor Meester-Kanonnier der Koninklijke Marine 1909
 • Het Kruis voor betoonde marsvaardigheid 1909
 • Het Eereteeken voor scherpschutters 1e klasse 1910-1927
 • Het Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis 1914
 • Het Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten 1924
 • Het Mobilisatiekruis 1914-1918 1924
 • Het Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten 1924
 • Het Witte Mobilisatiekruis 1914-1918 1927
 • Het Militaire Vijfkampkruis van het Nederlands Olympisch Comité 1931-1959
 • Het Kruis van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren voor de Militaire Prestatietocht (TMPT-Kruis) 1936
 • Het Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren 19??
 • De Schietprijsster van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1936
 • Het Kruis van Verdienste van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis 1914-1918" 1939
 • Het Bronzen Kruis 1940
 • Het Kruis van Verdienste 1941
 • Het Vliegerkruis 1941
 • Het Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode Kruis 1942
 • De Bronzen Leeuw 1944
 • Het Oorlogsherinneringskruis 1944
 • Het Verzetskruis 1946
 • Het Ereteken voor Orde en Vrede 1947
 • De Verzetsster Oost-Azië 1942-1945 1948
 • Het Mobilisatie-Oorlogskruis 1948
 • Het Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Rode Kruis 1950
Draaginsigne Gewonden
 • Het Kruis voor Recht en Vrijheid 1951
 • Het Nationale Vijfkampkruis van de Nederlandse Sport Federatie 1959
 • De Bronzen Soldaat met het gouden erekoord op het dagelijks tenue van de Koninklijke Landmacht (1961)
 • Het Nieuw-Guinea Herinneringskruis 1962
 • Het Verzetsherdenkingskruis 1980
 • Het Ereteken voor Verdienste 1987
 • Het Draaginsigne "Agadir 1960" 1990
 • Het Draaginsigne Gewonden 1999

Medailles van het Koninkrijk der Nederlanden en de door de regering erkende medailles[]

 • De Medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767 (De oudste Nederlandse onderscheiding. De medaille wordt nog steeds verleend)
 • De Doggersbank-medaille 1781 (Ouder dan het Koninkrijk maar door Nederland erkend)
 • De Erepeningen die de Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië tussen 1815 en 1890 hangend aan gouden en zilveren ketens aan vooral Indische vorsten schonk.
 • De Erepenningen die Koning Willem I in 1817 instelde.
 • De Het ereteken voor de Affaire van Lobenar in het Cheribonse 1816
 • De Erepenning voor blijken van belangstelling in 's Rijksverzamelingen door schenking betoond (Museummedaille) 1817
 • De Beloning voor Betoonde Dapperheid in het Cheribonse 1818
 • De Medaille van den Oorlog op Java 1825-1830 1830
 • De Antwerpsche Medaille 1832 1832 (ook wel "Citadelmedaille" genoemd.)
 • De Medaille van de Amsterdamse Commissie van Erkentenis voor de verdedigers van de Antwerpse citadel 1832
 • De Zilveren medaille voor moed en trouw in 1835 eenmalig toegekend in Nederlands-Indië
 • De Medaille van de Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen 1838
 • De Ruit van Bonjol 1838
 • De Medaille voor Moed en Trouw (1839-1898)
 • De Medaille van den Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij 1840
 • Het Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Zeemacht voor militairen, beneden de rang van officier, dienende bij de Koninklijke Marine. 1845
 • De Medaille voor trouwe dienst bij Schutterijen 1851
 • De Watersnoodmedaille 1855
 • De Medaille voor Moed en Trouw Guinea 1869/1870
 • De Medaille van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1870
 • De Medaille voor Burgerlijke Verdienste (van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië) 1871-1893)
 • De Herinneringsmedaille 1870-1871 van de Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog 1871
 • De Atjeh-medaille 1873-1874 (Kratonmedaille)
 • De Medaille voor IJver en Trouw 1877
 • Het Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine Reserve voor militairen, beneden de rang van officier, dienende bij de Marine Reserve.1896-1926
 • De Inhuldigingsmedaille 1898
 • De Huwelijksmedaille 1901
 • De Koninklijke eereprijs voor schietwedstrijden (1902-1926)
 • Het Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Militaire Kustwacht voor militairen, beneden de rang van officier, dienende bij de Militaire Kustwacht. 1903
 • Het Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij het Militair Loodswezen voor militairen, beneden de rang van officier, dienende bij de Militaire Loodswezen. 1903
 • De Medaille van H.M. Koning-Moeder Emma voor redding van Schipbreukelingen 1904
 • De Eremedaille voor Kunst en Wetenschap 1905 (Deel van de Huisorde van Oranje)
 • De Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft 1905 (Deel van de Huisorde van Oranje)
 • De Medaille voor Moed en Zelfopoffering van de Huisorde van Oranje
 • De De Ruyter-medaille 1907
 • De Herinneringspenning van de Tweede Internationale Vredesconferentie 22 juli 1907
 • De Herinneringsmedaille aan de Tweede Internationale Vredesconferentie 19 november 1907
 • De Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille) 1910
 • De Medaille van het Carnegie Heldenfonds 1911
 • De Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis 1914
 • De Medaille voor vaardigheidsproeven van het Nederlands Olympisch Comité 1914-1959
 • De Vaardigheidsmedaille van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1919
 • De Medaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 1922
 • De Draagpenning van de Rijkscommissie voor Graadmeting, 1926
 • De Herinneringsmedaille 1926
 • Het Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine-Kustwacht voor militairen, beneden de rang van officier, dienende bij de Marine-Kustwacht. 1926
 • Het Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine Reserve 1926-1996
 • De Medaille voor trouwe dienst van het Nederlandse Rode Kruis 1926
 • De Erepenning van het Nederlandsch Olympisch Comité 1932-1962
 • De C.J. Snijders-medaille 1932
 • De Medaille van de Koninklijke Nederlandsch-Indische Vereniging voor Luchtvaart 1932
 • De Herinneringsmedaille 1933 voor de erewacht bij de inhuldiging in 1898
 • De Draagpenning van de Rijkscommissie voor Graadmeting, 1935
 • De Prins Mauritsmedaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger' 1935
Huwelijksmedaille 1937
 • De Huwelijksmedaille 1937
 • De Medaille voor trouwe dienst van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen 1940
 • De Vaardigheidsmedaille van de Koninklijke Nederlandsche Brigade "Prinses Irene" 1941
 • Het Herinneringsinsigne Binnenlandse Strijdkrachten 1944-1945 na de oorlog ingesteld
 • De Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945 1946

De Herinneringsmedaille 1940-1945 van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen 1947

 • De Inhuldigingsmedaille 1948
 • De Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945 1949
 • De Medaille van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij 1949
 • De Zilveren Anjer 1950
 • De Medaille voor bijzondere verdienste van de Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Luchtmacht" 1953
 • De Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid 1958
 • De Vaardigheidsmedaille van de Nederlandse Sport Federatie 1959
 • De Vaardigheidsmedaille van de Nederlandse Sport Federatie 1959
 • De Herinneringsmedaille Zilveren huwelijk 1962
 • De Huwelijksmedaille 1966
 • De De Eremedaille van Sint Jan (Medaille van Verdienste van de Johanniter Orde in Nederland) 1967
 • De Medaille van Sint Jan (Medaille van Verdienste van de Johanniter Orde in Nederland) 1967
 • De Herinneringsmedaille Rampenbrigade 1971
 • De Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen 1971
 • De Inhuldigingsmedaille 1980
 • De Medaille bezoek Nederlandse Antillen 1980 1980
 • De Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties 1980
 • De Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties 1982
 • De Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties 1982-2001
 • De Marinemedaille 1985
 • De Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland (Rietkerkpenning) 1986
 • De Medaille van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 1991
 • De Medaille van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 1991
 • De Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken 2000
 • De Herinneringsmedaille Vredesoperaties 2001
 • De Huwelijksmedaille 2002
 • De Kosovo-medaille 2000
 • De Landmachtmedaille, in militair jargon ook "Bosrandmedaille" genoemd. 2002
 • De Marechausseemedaille 2003
 • De luchtmachtmedaille 2005

Onderscheidingen van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en andere verenigingen van veteranen[]

 • Het Bondskruis van de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtoffers
 • De Bondsmedaille voor meerjarig lidmaatschap van de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtoffers
 • De Bondsmedaille van de Bond van Wapenbroeders
 • Het Borstkruis van de Stichting Vriendenkring van oud-Natzweilers
 • Het Erekruis voor Verdienste van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders
 • Het Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereeniging van Nederlandsch-Indische Oud-Strijders van Land & Zeemacht "Je Maintiendrai" 1903
 • Het Kruis van Verdienste van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis"
 • Het Borstkruis van de Stichting Vriendenkring van oud-Natzweilers 1940-1945
 • Het Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren 1960
 • Het Verenigingskruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland 1983-1986
 • Het Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders 1986
 • Het Verenigingskruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders-Veteranen Legion Nederland
Brandweermedaille

Onderscheidingen van de brandweer[]

 • Het Brandweerkruis voor Buitenlandse Betrekkingen
 • De Herinneringsmedaille Jeugdbrandweer
 • Het Kruis voor langdurige brandweerdienst van de KNBV en de NVBC
 • Het Kruis voor Verdienste van de Nederlandse Vereniging van Branweercommandanten 1945
 • Het Kruis voor Verdienste van de Nederlandse Vereniging van Branweercommandanten in brons, het "Brandweerkruis voor Buitenlandse Betrekkingen" genoemd.
 • De Medaille "Brandweer Nederland" 1973

Onderscheidingen van de politie, landstorm en de burgerwachten[]

 • De Broederschapsorde der Vrijwillige Burgerwachten
 • De Draagpenning 24-uurs afstandritten der Amsterdamsche Vrijwillige Burgerwacht
 • Het Draagteken van de Amsterdamsche Politiebond
 • Het Eerekruis van de Amsterdamsche Politie Gymnastiek- en Sportvereeniging
 • Het Eereteeken voor Koningschutter van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm
 • De Eremedaille van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht
 • De Herinneringsdraagspeld reserve-politie 1948-1988
 • Het Herinneringskruis 1898 van de Amsterdamse Politie
 • Het Herinneringskruis 1923 van de Amsterdamse Politie
 • Het Herinneringskruis 1938 van de Amsterdamse Politie
 • Het Herinneringskruis 1938 van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht
 • Het Herinneringskruis 1939-1940 van de Burgerwacht van Rotterdam
 • Het Herinneringskruis 1948 van de Amsterdamse Politie
 • De Medaille voor Trouwe Dienst in de Voorburgsche Burgerwacht 1940
 • De Medaille voor Trouwe Dienst in de Bossche Burgerwacht 1940
 • De Medaille voor Trouwe Dienst in de Leidse Burgerwacht 1940
 • De Medaille voor Trouwe Dienst in de Princenhaagse Burgerwacht 1940
 • De Medaille voor Trouwe Dienst in de Vrijwillige Burgerwacht Wageningen 1940
 • De Medaille voor Trouwe Dienst in de Burgerwacht Wassenaar
 • De Medaille voor Trouwe Dienst in de Wijkse Burgerwacht 1940
 • De Medaille voor Trouwe Dienst in de Zaltbommelse Burgerwacht 1940
 • De Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998
 • De Herinneringspenning 1936-1937 Rijksveldwacht
 • De Herinneringspenning Korps Rijksveldwacht 1858-1908
 • De Herinneringspenning van de verlovingsfeesten 1936 (Gemeentepolitie Den Haag)
 • Het Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier der Schutterij 1851
 • Het Kruis voor Koningschutter van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten
 • Het Kruis voor oud-gedemobiliseerden 1914-1918 van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht
 • Het Kruis voor trouwe politiedienst van de Algemeene Nederlandsche Politiebond
 • De Medaille voor trouwe politiedienst van de Algemeene Nederlandsche Politiebond
 • De Medaille voor bijzondere toewijding van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten 1924
 • Het Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten
 • De Medaille voor trouwe dienst bij de Rijksveldwacht 1909-1941
 • De Medaille voor trouwe dienst bij het Korps Vrijwillige Politie 1956-1958 (Amsterdam)
 • De Medaille voor trouwe dienst bij Schutterijen 1851-1907
 • De Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie
 • De Medaille voor trouwe politiedienst van de Algemeene Nederlandsche Politiebond
 • De Politie-medaille 1971-1994 (Amsterdam)
 • De Politie-Vaardigheidsmedaille 1937
 • De Politie-Zwemvaardigheidsmedaille 1935


Onderscheidingen voor de vrijwilligers van 1813-1815 en 1830

 • De Eerepenning van Breda 1813
 • De Erepenning aan de Haagse Vrijwilligers 1813
 • De Eerepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813
 • De Beloningspenning van Naarden 1814
 • De Eerepenning der Compagnie Friesche Vrijwillige Jagers 1830
 • De Medaille van de Commissie van Erkentenis 1830
 • De Eerepenning der Leidsche Jagers 1830-1831
 • De Eerepenning der Utrechtsche Jagers-Studenten 1830-1831
 • De Eerepenning der Groninger en Franeker Flankeurs 1831
Advertisement