Sinds het uitroepen van een Koninkrijk der Nederlanden in 1814 zijn er talloze onderscheidingen ingesteld. Het kunnen de bij wet ingestelde ridderorden zijn en officiële onderscheidingen die bij Koninklijk Besluit of ministerieel Besluit zijn ingesteld.De aan het Koninklijk Huis verbonden onderscheidingen werden bij Hofbesluit ingesteld. Andere onderscheidingen danken hun bestaan aan verenigingen en instellingen zoals de Onderscheidingen van het Nederlandse Rode Kruis die soms op uniformen mogen worden gedragen. Deze lijst noemt niet alle onderscheidingen die door het Nederlandse Rode Kruis werden ingesteld..Niet alle hieronder genoemde onderscheidingen mochten op uniformen van de Nederlandse strijdkrachten worden gedragen; soms verleende een minister daarvoor desgevraagd een individuele toestemming, in andere gevallen werd een collectief verlof gegeven, soms was het dragen niet toegestaan. Voor burgers is een Draagvolgorde van de Nederlandse onderscheidingen in de Staatscourant gepubliceerd.

Een ster zoals die door de Ridders Grootkruis van de Nederlandse Leeuw wordt gedragen.

De Ridderorden in het Koninkrijk der Nederlanden en de door Nederland erkende Ridderlijke Orden.

Een bijzondere plaats neemt de door Prins Bernhard der Nederlanden ingestelde

in. Deze ridderorde is door de Prins zèlf ingesteld maar komt niet voor op de lijst van onderscheidingen die militairen of andere overheidsdienaren op hun uniform mogen dragen.Men zou in voorkomende gevallen toestemming van de Minister moeten vragen.

De ridderorden van het Koninkrijk Holland staan als Orde van de Unie beschreven. De door Lodewijk Napoleon gestichtte medailles, de gouden en zilveren Medaille voor Dapperheid worden hier beschreven.

In de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden hebben de stadhouders en de staten geen ridderorde ingesteld. Er waren wel Ambassadeurspenningen, ereketens en beloningspenningen. Een daarvan, de Doggersbankmedaille werd door het Koninkrijk erkend. De Beloningspenning voor de Officieren van het Regiment Hessen-Darmstadt wegens de Verdediging van Soestdijk in 1787 werd door de Staten van Utrecht gesticht en is geen Nederlandse onderscheiding.

De sterren, kruisen en eretekens in het Koninkrijk der Nederlanden[bewerken | brontekst bewerken]

Deze eretekens zijn òfwel door de Nederlandse regering verleend òfwel door de regering erkende eretekens van organen als het Nederlandse Rode Kruis of andere aanzienlijke verenigingen.

Het Kruis voor Moed en Trouw.
Draaginsigne Gewonden

Medailles van het Koninkrijk der Nederlanden en de door de regering erkende medailles[bewerken | brontekst bewerken]

Huwelijksmedaille 1937

De Herinneringsmedaille 1940-1945 van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen 1947

Onderscheidingen van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en andere verenigingen van veteranen[bewerken | brontekst bewerken]

Brandweermedaille

Onderscheidingen van de brandweer[bewerken | brontekst bewerken]

Onderscheidingen van de politie, landstorm en de burgerwachten[bewerken | brontekst bewerken]


Onderscheidingen voor de vrijwilligers van 1813-1815 en 1830

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.