Defensieweb wiki
Advertisement

Ontwerp[]

Uiterlijk[]

Kroonorde
Officierkroonordemetdezwaarden

het kruis van officier in de kroonorde met de zwaarden

hoger
Leopoldsorde
lager
Orde van Leopold II
staafje
Kroonorde ribbon

Het lint van de orde is bordeaux. Het juweel bestaat uit een vijfarme ster van wit email. Tussen de armen van deze ster staan verzilverde stralen. In het midden van het kruis is de koningkroon afgebeeld in een blauwe cirkel met een verzilverde (of vergulde) rand. Het juweel wordt aan het lint verbonden met een groene lauwerkrans. Op de achterzijde van het juweel staat een dubbele L (verwijzing naar koning Leopold II) afgebeeld in de plaats van de koningskroon.

Klassen[]

De orde bestaat uit 7 klassen, te weten:

  • Grootkruis: een breed lint gedragen over de rechterschouder naar de linkerheup, versierd met het juweel van de orde en een borstster.
  • Grootofficier: een borstster.
  • Commandeur: het juweel van de orde wordt gedragen rond de hals.
  • Officier: het lint van de orde wordt versiert met een rozet. Het juweel heeft een gouden uitzicht.
  • Ridder: Het lint van de orde met een juweel in zilver.
  • Palmen & medailles: Het lint draagt twee witte boorden aan de uiteinden. Het juweel bestaat uit twee in elkaar gehaakte vergulde of zilveren palmen.
  • Medailles: Het lint is identiek aan dit van de palmen. Het juweel bestaat uit een gouden, zilveren of bronzen medaille. De medailles worden niet aan Belgische militairen verleend.

Bijkomende versierselen op het lint[]

Gedurende de verschillende gewapende conflicten die ons land heeft gekend, werd de onderscheiding vaak verleend met bijkomende versierselen op het lint om aan te geven dat de onderscheiding was verleend als blijk van erkentelijkheid voor diensten tijdens de oorlog bewezen. Zo kon het lint versierd worden met een palmtak, met gekruiste zwaarden, met een ster of met een gouden bies. Moeders van gesneuvelde militairen hebben het recht de nationale orden die aan hun zoon werden verleend te dragen, mits zij het lint versieren met een zwarte rouwbaret. Dit gebruik is wel in onbruik geraakt.

Geschiedenis[]

De orde werd gesticht in 1897 door koning Leopold II als een onderscheiding van Congo vrijstaat. Ze beloonde diegenen die zich hadden onderscheiden door artistieke, wetenschappelijke of literaire verdiensten, op het gebied van handels- of nijverheidsbelangen of door hun toewijding aan de Afrikaanse beschavingswerken. In 1908 werd deze onderscheiding opgenomen in de lijst van Belgische onderscheidingen.

Toekenningsvoorwaarden[]

Voor Belgische militairen is dit in de eerste plaats een anciënniteitsonderscheiding. Officieren ontvangen het ridderkruis na 15 jaar dienst als officier (eventueel met bonificaties). Onderofficieren ontvangen de gouden palmen na 25 jaar dienst, beroepsvrijwilligers krijgen de zilveren palmen opgespeld na 25 jaar dienst. Nochtans wordt de kroonorde in zeldzame gevallen ook verleend voor bijzondere verdiensten, bijvoorbeeld aan ordonnansofficieren van de koning.

Bekende decorandi[]

  • Generaal August Van Daele, Chef Defensie werd onderscheiden met het grootkruis.
  • Generaal Jef Van den Put, hoofd van het militair huis van de koning draagt eveneens het grootkruis.
Advertisement