Defensieweb wiki
Advertisement
Korps_commando_troepen

Korps_commando_troepen_in_afghanistanbroninformatie[]


Baretembleem van het Korps Commandotroepen

Externe link[]

Korps Commandotroepen

Korps Commandotroepen

Carrière
Eenheid: Korps Commandotroepen
Land: Nederland
Macht: Koninklijke Landmacht
Wapen: Speciale Infanterie
Rol: Special Forces
Actief:
Grootte: Korps
Kazerne: Roosendaal
Afkorting: KCT
Eervolle vermeldingen:
Motto:


Het Nederlandse Korps Commandotroepen (KCT) is het keurkorps van het Commando Landstrijdkrachten CLAS.

Zoals alle commando’s ter wereld dragen ook de Nederlandse de groene baret en kunnen ze worden ingezet voor speciale operaties. Daarmee behoren ze tot de zogenaamde 'Special Forces'.

Omdat andere werkgevers de KCT leden werven met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (beveiligingsbedrijven, speciale eenheden van de politie of de marechaussee bijvoorbeeld) probeert men deze uitstroom tot staan te brengen. Om de onderbezetting in het korps tegen te gaan gaat het inkomen van de leden van het KCT daarom m.i.v. juli 2008 met 20 tot 30% omhoog. Defensie wil voldoende manschappen voor het elitekorps binnenhalen en houden; daarom maakt defensie de arbeidsvoorwaarden een stuk aantrekkelijker. Om meer jonge mensen te interesseren wordt een bindingspremie ingesteld. Korporaals, sergeanten en luitenants krijgen 30% bovenop de wedde. Sergeant-majoors, adjudanten, kapiteins en majoors 20%. (bron: BN De Stem, artikel van Paulus Smits. donderdag 31 juli 2008).

Het KCT bestaat uit een Stafverzorgings- en een instructiecompagnie en de: 103e, 104e, 105e en 108e Commandotroepen compagnieën. Deze bestaan elk weer uit verschillende commandoploegen met een “eigen” specialisatie.

Een commandoploeg bestaat over het algemeen uit 8 man; van elke individuele specialisatie zijn in de groep 2 experts aanwezig (2 medics, 2 sluipschutters, 2 explosievenexperts en 2 radio specialisten).

Ploegspecialisaties[]

De onderkende ploegspecialisaties zijn:

 • Optreden Waterrijk Gebied (OWG) (verplaatsing in- en onder water met boot, (vouw)kano etc.)
 • Optreden Bergachtig Terrein (OBT) (verplaatsing boven de bomengrens)
 • HALO - HAHO inzet (parachutesprongen tot 32000 voet, High Altitude Low Opening - High Altitude High Opening)
 • Counter Terrorism Ploeg (inzet tegen-terrorisme)
 • Verkennings- en waarnemingsploegen (Sniperploegen)

Individuele specialisaties[]

De onderkende individuele specialisaties zijn:

 • De communicatiespecialist (COMSPEC); hij heeft een verbindingsopleiding genoten en draagt circa 50 kg aan bepakking mee.
 • De Demolitiespecialist (DEMSPEC); hij is gespecialiseerd in het herkennen en maken van valstrikken, opblazen van doelen etc.
 • De Medisch specialist (MEDIC); hoewel iedere commando de Combat Life Saver cursus doorloopt gaat de opleiding van de Medic nog veel verder.
 • De Waarnemer-Schutter (SNIPER); hij is gespecialiseerd in het observeren van en het gericht uitschakelen van vooraf aangegeven doelen.
 • De Heeresbergführer (HBF); het KCT heeft 4 HBF'ers die alle OBT-opleidingen verzorgen op een hoger niveau.

Aanmelden voor het KCT[]

Dit kan op 2 manieren:

 • solliciteren vanuit de krijgsmacht (alleen actief dienende militairen en uitsluitend met een positief advies van de huidige commandant)
 • solliciteren als burgerVrouwen zijn niet uitgesloten van deelname van gevechtsfucties. Er is echter nog nooit een vrouwelijke commando geweest vanwege de zware KCT eisen. Enkele voorbeelden ter illustratie van de zwaarte van de opleiding; bij de solliciterende militairen slaagt slechts 1/3 van de cursisten en bij de solliciterende burgers slaagt 1/8 tot 1/10 van de cursisten.


Alle sollicitanten krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de Special Forces kennismakingsdagen. Hierbij krijgen de sollicitanten in 3 dagen een goede indruk van het KCT. Tevens heeft het korps hierbij de mogelijkheid een negatief advies te geven indien men niet geschikt wordt geacht. Het bijwonen van deze kennismakingsdagen is verplicht.


De sollicitant aan wie na de kennismakingsdagen een positief advies is verstrekt krijgt vervolgens een doorverwijzing naar het keuringscentrum in Amsterdam. Naast een psychologisch onderzoek wordt men hier ook medisch gekeurd. De kandidaten dienen aan de volgende minimum eisen te voldoen:

 • Bereid zijn veelvuldig uitgezonden te worden
 • Groot doorzettingsvermogen bezitten
 • Groot incasseringsvermogen bezitten
 • Sportief zijn en van uitdaging houden
 • Leeftijd: 20 t/m 30 jaar (leeftijd is omhooggebracht vanwege het extreem lage slagingspercentage onder de 20 jaar)
 • Minimale opleiding: MAVO / VBO-C / VMBO kaderopleiding
 • Gewicht: minimaal 65 kg (standaard voor infanterie) en maximaal ((lengte - 100 cm) + 5%) (bij 1,80 m is dit 180-100=80+5%=84 kg)
 • Lengte: minimaal 1,65 m en maximaal 2,00 m
 • Niet in bezit zijn van een bril of lenzen; een gebitsprothese of een beugel
 • Geen last hebben van hoogtevrees en watervreesVooropleiding (VO)[]

Na de kennismakingsdagen en de keuringen volgt de aspirant-commando de Vooropleiding (VO).In de VO leren de cursisten de militaire basiskennis en -vaardigheden. Vanaf de eerste dag sluiten de militairen die de commando opleiding willen volgen, zich bij de burgerkandidaten aan. De militairen krijgen zo de kans weer aan het strakke opleidingsritme te wennen en de militaire kennis wordt weer opgefrist.


De VO begint met een introductieweek. Tijdens deze week zijn de aspirant-commando's gelegerd in een tentenkamp en wordt van iedereen het aanvangsniveau vastgesteld. Uiteraard moet tijdens deze week voldaan worden aan een bepaalde fysieke ondergrens. Na de introductieweek begint de eigenlijke VO.


De nadruk tijdens de VO ligt op de militaire basisvaardigheden en op de samenwerking tussen alle kandidaten. Daarnaast worden de aspirant-commando's natuurlijk zowel fysiek als mentaal voorbereid op de Elementaire Commando Opleiding (ECO). Van de cursisten in de ECO wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij zonder zekering een klimtoren van 20 meter hoog betreden en hiervan langs een touw omlaag komen.


De VO eindigt met een testweek. Tijdens de testweek wordt gekeken of de aspirant-commando's op het juiste niveau zitten om aan de ECO te beginnen. De testweek eindigt met een zogenaamde Relatie Informatie Dag Commando Opleiding (RIDCO). Op deze dag worden ouders of relaties uitgenodigd en wordt hen uitgelegd wat zij de komende 8 weken kunnen verwachten als de aspirant-commando's zelf in de ECO zitten.

Elementaire Commando Opleiding (ECO)[]

Na de VO volgt de ECO van 8 weken. Behalve dat vast staat dat de ECO de zwaarste opleiding binnen de Nederlandse krijgsmacht vormt, is er relatief weinig van bekend. De fysieke en mentale “periodes” in de ECO verlopen uit een tentenkamp in de bossen bij Rucphen vlakbij Roosendaal. Onderdelen van de opleiding zijn o.a. velddienst, kaart en kompas, marsen en speedmarsen. De fysieke en mentale “periodes” worden telkens onderbroken door lessen op de kazerne. In een tactische eindoefening worden tenslotte alle onderwerpen in de praktijk getest. Hierbij moet worden gedacht aan de aspecten commandovoering, verkenning, isolatie, ondervraging, in-en exfiltratie.


De ECO eindigt traditiegetrouw met de “afmatting” waarin in 5 dagen ruim 200 km veelal te voet wordt afgelegd. De afmatting eindigt met de “commandantenmars”, een mars van 25 km met verzwaarde bepakking. Aan het einde hiervan worden de resterende aspirant-commando’s aan de poort van de Engelbrecht van Nassau kazerne onder luid applaus opgewacht door hun instructeurs en ouders/relaties. Wie de ECO met goed gevolg afrondt, ontvangt de groene baret en wordt commando.


Voortgezette Commando Opleiding (VCO)[]

Hierna volgt de commando de Voortgezette Commando Opleiding (VCO) waarin hij verder wordt opgeleid. In aparte cursussen wordt een groot aantal onderwerpen behandeld, waaronder Optreden in Bergachtig Terrein (OBT) en direct action (DA) met onderwerpen als hinderlagen en overvallen. De VCO wordt afgesloten met een 2 weken durende module Special Operations in Urbain Terrain (SOUT).


Na afloop is de commando individueel opgeleid en kan hij instromen in één van de commandotroepen compagnieën. De totale VCO duur is 12 maanden.

Advertisement