Defensieweb wiki
Advertisement

De Kapitein, daarvoor hopman, is in het leger van oudsher de bevelhebber van een militaire eenheid. De kapitein is een officier en wordt terzijde gestaan door één of twee plaatsvervangende officieren, de luitenants.

Tegenwoordig is de kapitein de hoogste subalterne officiersrang in Nederland. Daarboven staan de hoofd- en opperofficieren. België kent nog één hogere officiersrang, namelijk kapitein-commandant.

Zowel de Koninklijke Landmacht als de Koninklijke Luchtmacht kennen de kapitein. De overeenkomende rang bij de Koninklijke Marine is de Luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie. De bij de marine bekende kapitein ter zee is hoger en gelijkwaardig aan de kolonel bij land- en luchtmacht.

Bij de cavalerie, het tankonderdeel van de Koninklijke Landmacht, heet de rang ritmeester.


Rangonderscheidingstekens bij de Nederlandse Krijgsmacht[]

Koninklijke marine Koninklijke Landmacht Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Marechaussee
Luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie
Mijnheer/Mevrouw
(bij het Korps Mariniers: Kapitein)
105px-Nl-marine-vloot-luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie svg Kapitein
Kapitein
(bij de cavalerie Ritmeester)
50px-Nl-landmacht-kapitein ritmeester svg Kapitein 50px-Nl-luchtmacht-kapitein svg Kapitein 50px-Nl-marechaussee-kapitein svg

Rangonderscheidingstekens bij de Belgische Krijgsmacht[]

Landcomponent Medische component Luchtcomponent Marinecomponent
Kapitein
Kapitein
40px-Landmacht OF-2 Kapitein
Kapitein
40px-Medisch OF-2 Kapitein
Kapitein
40px-BE-Air Force-OF2b Luitenant-ter-zee
Kapitein
40px-BE-marine OF-2

Officiersrangen (van hoog naar laag)[]

Advertisement