Defensieweb wiki
Advertisement

Intermachten betekent "machtsoverschrijdend". Wanneer een eenheid bestaat uit militairen van meer dan één macht, of een opdracht wordt uitgevoerd door militairen van meerdere krijgsmachtonderdelen, wordt zo'n eenheid of opdracht als intermachten of joint omschreven.

De verschillende machten zijn in de meeste legers de landmacht, de luchtmacht en de marine. In sommige legers zijn het korps mariniers, de medische dienst of de kustwacht ook een aparte macht.

Dit begrip hangt nauw samen met het begrip combined dat duidt op een operatie of staf die wordt gevormd door legers van verschillende landen.

Zo is een combined joint task force een internationale (combined) troepenmacht (task force)die gevormd wordt door militairen van verschillende krijgsmachtonderdelen (joint).

Advertisement