Defensieweb wiki
Advertisement

Ontwerp[]

Herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties
Herinneringsmedaillebuitenlandseopdrachten.jpg
hoger
Herinneringsmedaille voor gewapende humanitaire operaties
lager
Medaille van Verdienste
staafje
Herinneringbuitenlandseops ribbon.gif

Het lint van deze medaille is geel met aan beide zijden van het lint een groen streepje voorzien van een zwarte rand. De medaille is bronskleurig en toont een schild van de Belgische heraldische leeuw met daarboven een koningskroon. Daarrond zijn de woorden "buitenlandse opdrachten of operaties - missions ou opérations à l'étranger" geschreven. Op de achterkant is een lauwerkrans afgebeeld waarin eventueel de naam van de decorandus kan worden gegraveerd. Dit laatste is zeer ongebruikelijk in de Belgische Defensie. Bij de instelling van deze onderscheiding werd het lint versierd met een bronzen staafje waarop de naam van de opdracht of operatie waarvoor de medaille werd verleend werd gegraveerd. In 2004 werden deze staafjes afgeschaft en vervangen door een arabisch cijfer dat weergeeft hoeveel keer iemand de medaille ontving.

Geschiedenis[]

Deze eervolle onderscheiding werd ingesteld in op 13 april 1993.

Toekenningsvoorwaarden[]

De medaille wordt toegekend voor deelname aan een opdracht of operatie waarvan de naam hernomen is in het Koninklijk Besluit ervan. Niet elke opdracht geeft recht op de ontvangst van de onderscheiding, maar het KB wordt regelmatig gewijzigd om de naam van een nieuwe opdracht toe te voegen en de toekenning van de medaille voor deelname eraan mogelijk te maken.

De medaille kan postuum worden toegekend.

Initieel was er geen minimumperiode voorzien gedurende dewelke een militair moest hebben deelgenomen aan de opdracht opdat hij de medaille zou kunnen krijgen. 1 dag aanwezig zijn in operatie was in theorie voldoende om de medaille te kunnen krijgen. Op 25/02/2007 werd echter vastgesteld dat men vanaf dat ogenblik minstens 1 maand in operatie moest zijn vooraleer de medaille kan worden verleend. Tevens werd vanaf dat ogenblik de toekenning aan burgerpersoneelsleden van Defensie mogelijk gemaakt.

Advertisement