Defensieweb wiki
Advertisement

Hendrik Dienske (Schiedam, 30 juni 1907 - Helmstedt, 16 februari 1945) was een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was tot aan zijn arrestatie op donderdag 20 april 1944 provinciaal leider van de LO Noord Holland en Amsterdam.

Henk (Hendrik) Dienske was reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie en was tijdens de oorlog actief in het verzet. Hij werd in 1944 gearresteerd en overleed uiteindelijk in het Duitse concentratiekamp Helmstedt.

Na de oorlog werd in de Uiterwaardenstraat te Amsterdam de Hendrik Dienskeschool naar hem vernoemd. Bij Koninklijk Besluit van 7 mei 1946 kreeg hij postuum het Verzetskruis toegekend. De Amerikaanse regering onderscheidde hem op 7 mei 1953 te Amsterdam met de Medal of Freedom with Bronze Palm. Op 2 februari 1971 werd Dienske door Yad Vashem de titel "Rechtvaardige onder de Volkeren" verleend.

Advertisement