Defensieweb wiki
Advertisement


Auteursrechten


Gegevens overnemen van Defensie Web Wikipedia[]

Het overnemen van informatie die op Defensie Web Wikipedia beschikbaar is, is toegestaan wanneer men zich aan bepaalde regels houdt. Zo moet men bijvoorbeeld de GNU-voorwaarden naleven. en Defensieweb Wipedia is gebasseerd op wikipedia en maakt ook gebruik van de gratis software van wikipedia. Voor defensieweb geld ook dat wij geen winstbelangen hebben en ook ons eigengeschreven artikelen beschikbaar zijn voor andere wikipedia's. Defensieweb zal dan ook nooit eisen dat er een bronvermelding geplaatst wordt. Het is uiteraard wel gewenst.


Gegevens plaatsen op Defensie Web Wikipedia[]

Wanneer je een tekst plaatst op Defensieweb verklaar je:

  • Dat u de tekst zelf heeft geschreven of heeft overgenomen uit een bron waar geen auteursrechten op rusten. Plaats nooit materiaal op Defensieweb dat beschermd is door auteursrecht! Vraag altijd toestemming als het werk niet van jezelf is. (uitzondering alle wikipedia websites die onder het GNU vallen)
  • Dat uw tekstbijdragen worden vrijgegeven aan Defensieweb die deze tekst vrij mag verspreiden, ook voor eventueel commercieel gebruik.
  • Dat afbeeldingen en andere media die worden geüpload op Defensie Web Wiki voldoen aan het Beleid voor gebruik van Media
  • Dat uw bijdrage is gebaseerd op controleerbare feiten en/of bronnen.

Wat de doen met auteursbeschermde artikelen op defensieweb[]

Het kan voorkomen dat een gebruiker door onwetenheid auteursbeschermde materiaal heeft gebruikt. Mocht u materiaal tegenkomen plaats dan een topic hierover in het defensiewiki forum onder Geschillen commisie. Wij proberen dit dan zo snel mogelijk op te lossen. Als uitgangspunt hebben wij binnen 2 weken genomen. Voor het forum dient men zich wel te registreren dit om de veiligheid en privacy van onze gebruikers te waarborgen. Registratie gegevens van onze gebruikers wordt uiteraard niet aan derden verstrekt.
Wanneer wordt materiaal verwijderd:

  • als de rechtmatige eigenaar dat zelf aangeeft en aantoont.
  • als er bewijsmateriaal is overlegd. bijvoorbeeld een link naar de rechtmatige eigenaar.


Wanneer word een aanvraag niet in behandeling genomen:

  • Als er anoniem een aanvraag wordt gedaan

Websites exclusief voor defensieweb[]

Een aantal webmasters hebben te kennen gegeven dat wij gebruik mogen maken van hun website voor defensieweb. Mocht je gebruik willen maken van materiaal van hun website vermeldt dan ook duidelijk de website in het artikel.

de desbetreffende lijst van websites kun je hier vinden

zie ook[]
Advertisement