Defensieweb wiki
Advertisement
Hms queen elizabeth

De kiel voor de Queen Elizabeth-klasse van slagschepen werd 1912-13 gelegd en vormde in een tweetal opzichten een nieuw hoofdstuk in de maritieme scheepsbouw. De Amerikanen en Japanners opteerden voor 14 inch-kanons (35,6 cm) en er waren tekenen die er op wezen dat ook Duitsland op korte termijn op een zwaarder kaliber zou overstappen. Daarom gebruikte Winston Churchill, die sinds 1911 First Lord of the Admiralty was, al zijn invloed om er zeker van te zijn dat de nieuwe Britse slagschepen hun voorsprong behielden. De beslissing was snel genomen: er werd overeenstemming bereikt over een kaliber van 15 inch (38,1 cm), wat nog nooit eerder bij een slagschip was toegepast. Het aantal kanons werd gereduceerd van 10 naar 8. Dat betekende vier dubbeltorens; een logische opstelling was twee voor en twee achter. De afwezigheid van een toren in de midscheeps maakte het bovendien mogelijk grotere en krachtiger machines te installeren ten einde een hogere snelheid te kunnen bereiken. Het ontwerp resulteerde in 's werelds eerste snelle slagschepen en verkleinde de kloof die tussen slagschepen en slagkruisers bestond.

In januari 1915 was het eerste schip van de klasse gereed, Queen Elizabeth zelf. Ze kwam voor het eerst in actie in februari 1915 tijdens de Dardanellen-operatie. Hoewel het gebruik van dit slagschip – het grootste en sterkste op dat moment – een positieve invloed uitoefende op het moreel van de troepen, werd ze teruggeroepen in verband met het gevaar van onderzeeboten en mijnen.

De relatief hoge snelheid (25 knopen) van de schepen van de Queen Elizabeth-klasse, die tezamen opereerden als het vijfde slageskader, leidde ertoe dat ze tijdelijk werden ingedeeld bij de slagkruiservloot en als zodanig werden ingezet bij de Slag bij Jutland (1916), hoewel juist Queen Elizabeth daar ontbrak, omdat ze sinds 24 mei 1916 voor reparaties in Rosyth lag. Tegen het eind van de Wereldoorlog onderscheidde Queen Elizabeth zich van haar vier zusterschepen door de lange topmasten. Op de torens werden platforms voor vliegtuigen aangebracht.

De naoorlogse geschiedenis van het schip wordt hier buiten beschouwing gelaten.

bron[]

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Queen_Elizabeth"

Advertisement