Defensieweb wiki
Advertisement

De Groep Diane was een speciale eenheid van de Rijkswacht om gespecialiseerde interventies uit te voeren onder andere antiterrorisme. De groep bestond uit 75 rijkswachters en was gekazerneerd in de Rijkswachtkazerne van Etterbeek.

Historiek[]

 • 1972: oprichting van de ‘Group Diane’ (genoemd naar de Romeinse godin van de jacht) binnen het Mobiel Legioen van de Rijkswacht. Aanleiding is de fatale afloop van de gijzeling van de Israëlische delegatie door de Palestijnse terreurgroep Zwarte September op de Olympische Spelen in München. Het dramatische einde van de interventie zet de Bondsrepubliek Duitsland, gaf de Belgische regering bevel aan de rijkswacht om een speciale gespecialiseerde interventie-eenheid op te richten, om bij toekomstige dergelijke crisissituaties te voorkomen en beter voorbereid te zijn. De eenheid kreeg de structuur van een groep en kreeg als codenaam "Diane". De 75 leden droegen de donkerblauwe rijkswacht muts. Andere landen, waaronder België, volgen hun voorbeeld.
 • 1974: De structuur van de groep wordt uitgebreid om ook observatie-opdrachten uit te voeren. De ‘Group Diane’ verandert daarbij van naam en wordt het Speciaal Interventie Eskadron (SIE).

Organisatiestuctuut van de Groep[]

 • Ministerie van Landsverdediging
  • Landmacht
  • Rijkswacht
  • ....
   • Mobiel Legioen
    • 5de Mobiele Groep te Etterbeek
    • 6de Mobiele Groep te Etterbeek
    • ....
    • Groep Diane te Etterbeek (75x) op White Scout Car
     • Staf van de Groep
      • Rijkswachtcommandant
     • Rijkswachters

Materiaal[]

Voertuigen[]

 • Donkerblauwe White Scout Car met blauw zwaailicht

Bronnen[]

Linken[]

Advertisement