Defensieweb wiki
Advertisement

Dag Koninklijke Hoogheid,

mag ik mij even aan U voorstellen? Mijn naam is Robert Ligtermoet en ben samen met mijn vrouw , Gerarda Louise Koopmans, pas teruggekeerd van een vakantiereis door British Columbia (Canada), een amazing journey , door dat land. Een van onze verblijfsadressen, in Kyspiox valley, was de guestlodge van onze hostess en host Kathleen en Todd Stockner, met hun beider kinderen Simon en Hannah. Todd Stockner is daar werkzaam als visgids, roeier en meubelmaker onder andere en deze heeft mij verzocht U opmerkzaam te maken op het feit dat de Koninklijke Shell plannen heeft om en nu komt het het waterscheidingsgebied van de Skeenariver , de river of Mist zoals hij in de regio bekend staat, te gaan ontginnen voor het vinden energiebronnen als aardgas en aardolie. Dit nu zou volgens de heer Stockner destastreuze gevolgen hebben voor het hele ecosysteem van dit gebied waar de vier wilde zalmsoorten De Chinook, de Coho, De Pink en De Sockeye een prominente rol in de voedselketen spelen. Als het plan van de Koninklijke daar zal worden uitgevoerd zal dit een grote impact hebben op het functioneren van de flora en fauna van dit gebied. Een en ander woordt veroorzaakt omdat de ontginningsmethode geheel anders is dan die zij hier in Europa toepast. Deze energiebronnen (gas en aardolie) bevinden zich daar aan de oppervalke van de rivierbodem. Als zij dan het grondwater geen wegpompen om bij die bronnen te kunnen geraken, vallen de bronnen van de vele rivieren die ontspringen in het waterscheidingsgebied van de rivier de Skeena , waarin deze rivieren uitstromen,zoals daar zijn de Bulkley, de Kyspiox, de Babine o.a. compleet weg. En dus ook het geboortegebied van de vier genoemde zalmsoorten. De circle of life zal dan op een niet te herstellen manier worden weggevaagd!. Dit dient U als watermanager toch te raken. Hierbij wil ik het verzoek van de Stockners, die afhankelijk zijn van de huidige natuurlijke situatie. Samen met de mensen die hier de First Nations worden genoemd, de oorspronkleijke bewoners van dit gebied. Daarin speelt de zalm een belangrijke rol in hun voedselpatroon.

Advertisement