Defensieweb wiki
Advertisement

Gijsbertus Martinus Cort Heyligers (Heusden, 26 juli 1770 - Diepenveen, 1849) was een 19e-eeuwse Nederlandse infanteriegeneraal. De spelling "Heyligers" en "Heijligers" komen beiden voor.In Koninklijke Besluiten wordt "Heyligers" geschreven.

Leven Gijsbertus Martinus Cort Heyligers was de zoon van Roelof Heyligers, chirurgijn bij het Staatse leger, en Anna Euphemia Cort.

Tijdens de Bataafse Republiek was hij van 1795 tot 1803 kapitein bij het vierde Bataljon jagers in Groningen. Later gaat hij deel uit maken van het leger van het Koninkrijk Holland. In 1809 commandeerde hij als brigade-generaal de Hollandse troepen die op 4 september het fort bij Bath bezetten, nadat de Engelse troepen zich daar hadden teruggetrokken. Tot 1814 maakt hij als generaal-majoor nog deel uit van de Franse troepen. Hierna gaat hij over naar Nederlandse dienst.

Tijdens de Slag bij Quatre-Bras en de Slag bij Waterloo commandeerde Cort Heijligers de 2e Nederlandse Infanterie Divisie. Tijdens de Tiendaagse Veldtocht was hij als luitenant-generaal bevelhebber van de reserve-divisie. Deze reserve-divisie van Cort Heijligers ontbeerde aanvankelijk bevelen van de Prind van Oranje. Cort Heyligersis is op eigen initiatief opgerukt naar Eindhoven.Daar aangekomen kwam het bevel om naar Eindhoven op te rukken. Heyligers stond op 2 augustus 1831 in gevechten bij Houthalen tegenover de Belgische commandant van het Maasleger Generaal Daine. Deze wierp zich met zijn leger op de voorhoede van Cort Heyligers maar de Amsterdamse, Noordhollandsche, Gelderse en Bossche schutterijen, onder bevel van Generaal-majoor Frederik Knotzer verzetten zich zo fel dat de aanval werd afgeslagen.

Dezelfde dag wordt er een tweede veldslag uitgevochten in de buurt van Lanaken, waar de Armée de la Meuse van de opstandige generaal Daine de Nederlandse troepen van Meyer en Cort Heyligers de weg naar Maastricht wil versperren. Daine heeft 2 bataljons en 2 eskadrons weggezonden om het hoofd te bieden aan een uitval van het garnizoen van Maastricht onder generaal Bernard Dibbets.

Daine beschikte daarna nog over 7 bataljons, 6 eskadrons cavalerie en 3 batterijen geschut. De Nederlanders beschikten over 14 bataljons, maar slechts 2 batterijen geschut en zij bezaten op dit deel van het front geen cavalerie. Dat bracht de Nederlandse generaals ertoe om door bebost gebied de Belgische linkervleugel aan te vallen.In de bossen konden de muitende Belgen hun cavalerie immers niet inzetten. De Nederlandse infanteristen leden grote verliezen toen ze de Belgische stellingen aanviellen en op open terrein geconfronteerd werden met de Belgische cavalerie.De enige bescherming tegen cavalerie-aanvallen, het vormen van een zogenaamd gesloten carrée is bij het oprukken niet te vormen. In de Nederlandse militaire geschiedschrijving wordt de door Meyer en Cort Heyligers bevolen aanval "het offer van Lanaken" genoemd.Meyer en Cort-Heyligers waren niet op de hoogte van de Nederlandse overwinning bij Leuven.

De Koninklijke Landmacht heeft van 1939 tot 2002 een naar Cort Heyligers genoemde kazerne in gebruik gehad: de Cort Heyligers Kazerne in Bergen op Zoom.

Advertisement