Defensieweb wiki
Advertisement

Opdrachten Genie: theoretisch[]

Het verzekeren van geniesteun in het kader van:

 • Mobiliteit: het verzekeren van de vrijheid van beweging voor eigen troepen:
  • Operationele ontmijning;
  • Openen van marsroutes (d.m.v. pioniertank en de brugslagtank Leguan);
  • Verbeteren van het wegennet: aanleg en onderhoud;
  • Rivieroverschrijding & amfibie-operaties (+ verkennen en werken onder water).
 • Contra-mobiliteit: de vrijheid van beweging van de vijand maximaal beperken door het opwerpen van hindernissen:
  • Uitvoeren van hindernissen;
  • Boomvellingen;
  • Mijnenvelden en mijnenstop;
  • Prikkeldraadhindernissen,…;
  • Weg-en brugvernielingen.
 • Overleven en bescherming:
  • Vrijmaken van schootsvelden;
  • Uitvoeren van veldwerken;
  • Steun aan de camouflage.
 • Algemene Geniesteun:
  • Opbouw, onderhoud en verbetering van de infrastructuur tijdens operaties;
  • Verbetering en onderhoud van het wegennet;
  • Boren en exploiteren van waterputten;
  • Uitvoeren van verkenningen, detectie en ontsmetting op het vlak van NBC en ROTA.
 • Bijkomende opdrachten
  • NEO (Non Combattant Evacuation Operation);
  • Defensie-diplomatie zoals bijvoorbeeld B-FAST;
  • Hulp aan de natie;
  • Haven van Antwerpen;
  • Rampenplan – overstromingen;
  • Bouw van Baileybruggen;
  • Humanitaire Acties, bijv. Kosovo, Benin, Ops TSUNAMI (Sri Lanka), Libanon.

(PS: wat deze termen betekenen, kan je via internet terugvinden)

Praktisch :[]

Communicatiegenie[]

Je werkt “in de bouw” of wegenaanleg, en dit meestal in groepsverband. In vredestijd voer je werken uit ten voordele van kazernes, bij buitenlandse opdrachten ten voordele van je eigen groep en de burgerbevolking. In oorlogstijd help je bij het onderhoud van vliegvelden en het aanleggen van wegen.

Je werkt in een “sectie”, een team van 9 militairen. In vredestijd voer je werken uit ten voordele van andere eenheden, bij buitenlandse opdrachten ten voordele van je eigen groep en de burgerbevolking. In oorlogstijd wordt je enerzijds ingezet om de opmars van bevriende troepen te steunen, anderzijds belemmer je de vordering van de vijand.

Genie-para[]

Bij de genie zijn er een aantal militairen die tevens een brevet para hebben. Deze personen zijn terug te vinden bij de 68ste compagnie amfibie en steun van het 11de Geniebataljon, gekazerneerd te Burcht. Vooraleer het brevet para te hebben is een lange weg af te leggen. Wie para wenst te zijn bij de genie komt bij het leger als “gevechtsgenie”, meer uitleg hierover is terug te vinden op de weblog van datum 12/01/06. Na de vorming als pionier kan betrokkene vragen om de “cumul Paracommando” te bekomen, indien betrokkene de medische geschiktheid heeft. Na de aanvraag zijn er verschillende activiteiten:

 • afleggen van medische proeven te Brussel, met o.a. de “steptest”;
 • afleggen van fysieke proeven te Marche-les-Dames, zijnde: 2400 m lopen, 5 x optrekken, 30 x sit-up, durfsprong;
 • goedkeuring tot de cursus (enkel indien fysisch en medisch geslaagd);
 • 8 weken cursus te Wartet bij TrgC Cdo, met op het einde het afleggen van de gevechtstesten (= 16 km speedmars, hindernispiste, koordenpiste, gevechtszwemmen en mandragen). Bij slagen bekom je de “groene muts”;
 • 4 weken Commandokamp te Marche-les-Dames bij TrgC Cdo. Hier zijn er ondermeer de testen "raid", 30-minutentest, 100-minutentest, klimmen en "close-combat". Na slagen bekom je de “dolk” (A-brevet Commando).
 • een periode te Schaffen om te leren valschermspringen. Hierbij krijgt elkeen een 6-tal dagen grondtraining, en moet je achteraf 8 sprongen uitvoeren (zijnde 3 uit ballon en 5 uit vliegtuig). Na slagen bekom je de “wings” (A-brevet Para).

Duiker bij de genie[]

Je kan enkel duiker worden als je niet meer in kandidatuur bent (periode van 4 jaar na inlijving). Na het 4de jaar kan je "doorstromen" , wat betekent dat je andere bijkomende cursussen kan volgen om een andere taak uit te voeren. Zoals er dan bijvoorbeeld duiker is, maar die opleiding kan je enkel volgen als je medisch en fysiek geschikt bent. Maar ….. er zijn er niet veel plaatsen vrij. Alle duikers hebben een "cumul" (bijkomende code) para voorzien sedert 2004. Wie voordien duiker was, had dit niet, maar heeft ondertussen de vorming ParaCommando gevolgd. Wie nu duiker wil worden moet eerst de opleiding para volgen, daarna de cursus duiker. Beide opleidingen vragen om een goede fysieke conditie, de nodige medische geschiktheid en de nodige wilskracht.


Meer informatie nodig ?[]

 • Via het Defensiehuis in je provincie, zie hiervoor www.mil.be
 • Via Weblog Geniak vind je dagelijks iets over de genie. Als je alle artikels leest krijg je een overzicht van de verscheidenheid aan activiteiten van de genie.
 • Via de website Website Geniak die een overzicht probeert te geven van de verschillende websites in verband met de genie.

Bemerking: deze mensen doen veel meer dan wat getoond wordt, van niet alle opdrachten zijn er foto’ s.

In samenhang met de geschiedenis van het geniewapen zijn er ook verschillende "Verbroederingen en Vriendenkringen" die de genie-geschiedenis in ere willen houden, zoals bijvoorbeeld de "Koninklijke Verbroedering van de Genie van het Cavaleriekorps en de Gevechtsgenie VZW".

Advertisement