Defensieweb wiki
Advertisement

Geschiedenis[]

In de pre-historie werden de holbewoners verder ontwikkelt tot moderne mensen en kregen ze een specialiteit zoals krijgers, jagers, landbouwers

Achtergrond[]

In 1337 wordt in Frankrijk het militair korps Connétable de France opgericht en werd belast met ordehandhaving. In 1626 werd de naam van het korps gewijzigd in Maréchaux de France en werden de soldaten aangeduid als Maréchaussées. In 1720 kreeg dit korps als hoofdtaak het bewaken van de Franse hoofdwegen. Vanaf deze tijd werd het georganiseerd in brigades van vijf man die voor het gebied van circa 20 kilometer rondom hun legerplaats verantwoordelijk waren. Tijdens het ancien régime was de dienst van de Marechaussee geregeld door verschillende wetten en besluiten. De Maréchaussées werden enkele jaren later ook buiten Frankrijk ingezet en daarom werd de naam van het korps op last van de Franse koning opnieuw gewijzigd, nu in Gendarmerie de France.

Historiek[]

 • 1791: De Gendarmerie de France werd in de volksmond echter als de Gendarmerie Nationale genoemd en deze uitdrukking werd zo algemeen gebruikt dat de naam van het militair korps ook daadwerkelijk werd gewijzigd in Gendarmerie Nationale. De Gendarmerie Nationale werd door de Franse Wet van 16 februari '91 officieel als een soort militair politiekorps opgericht, toegevoegd aan de verschillende legereenheden, die ook burgerlijke en gerechtelijke opdrachten had. Ze moest daarmee de Maréchaussée opvolgen. De voornaamste kenmerken van de Gendarmerie waren:
  • de eenvormige, centrale en militaire structuur van het korps,
  • de afhankelijkheid van de centrale overheid,
  • de verspreiding over het hele grondgebied als een netwerk van territoriale eenheden,
  • de opdrachten van burgerlijk-administratieve en juridische aard naast de opdrachten van militaire politie.
 • 1795: De gebieden die nu België vormen toen bij Frankrijk ingelijfd werden, kreeg Brigadegeneraal Wirion, toen commandant van de Gendarmerie Nationale bij het Leger van Samber en Maas, vanuit Parijs de opdracht de Gendarmerie met nieuwe divisies voor het Belgische grondgebied uit te breiden.
 • 1796: Op 10 juli werd door de generaal Wirion uitgewerkte organisatie per decreet goedgekeurd. Hiermee kreeg het Belgische gebied voor het eerst een centrale, verenigde en gecoördineerde politie.
 • 1798: Op 17 april kondigde de Franse overheid een nieuwe wet op de Gendarmerie Nationale af, die alle dan bestaande wet- en regelgeving tot een geheel verwerkte en de opdrachten, functies, organisatie, de inwendige orde en de tucht regelde. De basisprincipes van deze wet zullen gedurende bijna 160 jaar, over de verschillende regimes heen, van toepassing blijven, en hebben zo het karakter van de Belgische Rijkswacht bepaald.
Advertisement