Defensieweb wiki
Advertisement

GYKO is een acroniem voor het medisch profiel van een Belgisch militair of kandidaat militair dat de geschiktheid voor de zeedienst bepaald. Dit profiel is de weergave van de evaluatie van de anatomische en functionele gegevens eigen aan een individu. Dit profiel gaat steeds samen met het PSIVCAME profiel. De letters GYKO staan voor:

  • G: totaalbeeld van de gezichtsscherpte, gehoorscherpte en kleurenzin samen
  • Y: gezichtscherpte en van de kwaliteit van het zicht
  • K: kleurenzin
  • O: gehoorscherpte

Voor elk van de factoren wordt, volgens een dalende waardeschaal van 1 tot 5, een cijfer toegekend dat overeenstemt met de medische evaluaties. Voor de zeedienst is een minimum GYKO score vereist van:

G Y K O: 2 3 3 2

Advertisement