Defensieweb wiki
Advertisement

Ontwerp[]

Erekruis voor militaire dienst in het buitenland
Erekruisbuitenland3

De derde klasse

hoger
Militair ereteken
lager
Herinneringsmedaille voor gewapende humanitaire operaties
staafje
Erekruis1 ribbon
Erekruis2 ribbon
Erekruis3 ribbon

Het ereteken is een goudgele ster, lichtjes gekorreld, met vijf armen met een lichtjes opstaande gladde boord, waarvan de punten eindigen in rode parels. De diameter bedraagt 40 mm. Aan de voorzijde bevat het midden van de ster een gouden leeuw op een zwart veld, omgeven door een cirkel van blauw email met het devies "PRO PATRIA". De achterzijde draagt een lauwerkrans rond twee gekruiste zwaarden. Het kruis wordt overkoepeld door een koningskroon. Het juweel hangt met een draagring aan het lint. Dat is azuurblauw met aan beide zijden een purperen zoom van 5 mm en heeft in het midden een binnenzoom van 5 mm waarvan de kleur varieert naargelang de klasse.

Klassen[]

Het erekruis wordt verleend in drie klassen:

  • Eerste klasse: wordt verleend na 15 jaar dienst. De binnenzoom van het lint is goudkleurig.
  • Tweede klasse: wordt verleend na 10 jaar dienst. De binnenzoom van het lint is zilverkleurig.
  • Derde klasse: wordt verleend na 5 jaar dienst. De binnenzoom van het lint is rood.

Merk op dat voor de bereking van deze diensttijd bonificaties in acht worden genomen.

Geschiedenis[]

De medaille werd ingesteld met het Koninklijk Besluit van 16 juni 1997.

Toekenningsvoorwaarden[]

Het doel van de medaille is het erkennen van langdurige en intense diensten in fysiek en familiaal veeleisende omstandigheden.

Dit kruis kan toegekend worden aan de personen die als Belgisch militair bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland sedert 9 mei 1945 en in Kongo-Zaïre of in Rwanda-Urundi sedert 1 juli 1960 militaire diensten hebben vervuld.

Voor de berekening van de diensttijd worden de volgende bonificaties in acht genomen:

  • Factor 5: militaire diensten volbracht in overzeese gebieden.
  • Factor 3: militaire diensten volbracht in de verre zone van de Bondsrepubliek Duitsland zijnde de zone gelegen ten oosten van de meridiaan van Buren met inbegrip van die lokaliteit.
  • Factor 2: militaire diensten volbracht in de middenzone van de Bondsrepubliek Duitsland zijnde de zone gelegen ten oosten van de lijn Lüdenscheid-Siegen,met inbegrip van die lokaliteiten en ten westen van de meridiaan van Buren, met uitzondering van die lokaliteit.
  • Factor 1: militaire diensten volbracht in andere gebieden.

Deze medaille wordt niet postuum toegekend.

Advertisement