Wikia


Wwww

Dutchbat

Dutchbat
Vlagvn
Carrière
Eenheid: Dutch Batallion
Land: Nederlands bataljon onder de Verenigde Naties
Macht: Verenigde Naties
Wapen: Infanterie
Rol: Vredesmacht
Actief: zie artikel
Grootte: Bataljon
Kazerne: zie artikel
Afkorting: Dutchbat
Eervolle vermeldingen:
Motto:Dutchbat was een Nederlands bataljon van de Verenigde Naties (VN) dat onder andere werd ingezet ter verdediging van de moslim-enclave Srebrenica ten tijde van de oorlogen in Joegoslavië van 1992-1995. Het was de derde roulatie, Dutchbat 3, onder leiding van Luitenant-kolonel Thom Karremans, die met lede ogen toezag hoe duizenden mannen en jongens op transport werden gezet. Later bleek dat zij allen waren vermoord.

Ondanks het urgente verzoek luchtsteun te leveren bleef medewerking van de VN uit. Er werden wel enkele tanks uitgeschakeld maar mede door bedreigingen werd er geen effectieve tegenaanval ingezet. Er is gesteld dat, als dat wel was gebeurd of als de Nederlandse militairen zich hadden verzet, dat mogelijk tot een verdergaande escalatie had geleid met duizenden extra doden als gevolg. Maar dit is puur theorie.

Op 4 december 2006 werd aan militairen van Dutchbat 3 het draaginsigne DBIII uitgereikt door minister Henk Kamp van Defensie. Het draaginsigne was een erkenning, geen beloning, voor de militairen die sinds de val van de enclave zeer negatief in het nieuws kwamen. De toekenning van het insigne gaf aanleiding tot de nodige kritiek, onder andere van nabestaanden van de Srebrenica slachtoffers.

Toelichting Dutchbat IIIEdit

In 1994 werd Karremans benoemd tot commandant van Dutchbat III, dat naar Srebrenica werd uitgezonden. Op 11, 12 en 13 juli 1995 kreeg dit bataljon te maken met de inname van de enclave door Servische militairen. Karremans vroeg de NAVO om luchtsteun, die te laat arriveerde en te weinig voorstelde om de Servische opmars tegen te houden. Karremans onderhandelde met de Servische bevelhebber Ratko Mladić over een vrije aftocht voor de ingesloten burgers. Mladić verweet hem dat hij de Servische troepen had laten aanvallen. "I'm just the pianist", zei Karremans ter verontschuldiging. "You are a bad pianist", was het antwoord van Mladić.
Een dag later waren op aanwijzing van Karremans zijn manschappen behulpzaam bij het scheiden van de mannen van de vrouwen en kinderen. Na deze actie kreeg Karremans als relatiegeschenk van Mladić een schemerlamp. Tijdens de ontvangst van de schemerlamp sprak Karremans de woorden "Is this for my wife ? Is this for my wife ?".

Karremans de lafbek heeft nooit geprobeerd opheldering te verkrijgen van Mladić over het lot van de afgevoerde jongens en mannen. Voor het massaker in Srebrenica was Karremans al op de hoogte geweest van executies door Servische troepen in Potocari, waarover hij als commandant eveneens maar gedeeltelijk verslag aan zijn meerderen had uitgebracht. Enkele dagen na de massamoord in Srebrenica deed Karremans op een persconferentie in Zagreb de curieuze uitspraak: "Er zijn in deze oorlog geen good guys en geen bad guys".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.