Defensieweb wiki
Advertisement

Een dubbeldekker is een vliegtuig met twee boven elkaar geplaatste vleugels, waarvan één aan de onderkant en één aan de bovenkant van de romp is bevestigd. Dit principe werd vroeger vrij algemeen toegepast om een grotere lift te verkrijgen zonder dat de vleugels extreem groot hoefden te worden.

In de ontwikkeling van de luchtvaart zijn er ook enkele types meerdekkers geweest (met drie of meer vleugels boven elkaar), waarvan de driedekker Fokker Dr.I een van de bekendste is. Dit is het toestel waarmee Manfred von Richthofen alias de Rode Baron in de Eerste Wereldoorlog bekendheid verwierf.

Vanwege de verbeterde aerodynamische eigenschappen van moderne vleugelprofielen zijn meerdekkers tegenwoordig zeldzaam; alleen in geval van sport- of stuntvliegtuigen wordt dit principe nog weleens toegepast. Tegenwoordig zijn de meeste vliegtuigtypes laagdekkers. Het vliegtuig heeft aan weerszijden van de romp slechts 1 vleugel, die aan de onderkant van de romp is bevestigd. Wanneer de vleugel aan de bovenkant van de romp is bevestigd spreekt men van hoogdekkers. Bekende voorbeelden van moderne hoogdekkers zijn de Fokker F27 Friendship en de daaruit voortgekomen Fokker 50. Ook veel vrachtvliegtuigen zijn hoogdekkers, omdat op die manier eenvoudiger een lage laadvloer verkregen kan worden.

Advertisement