Defensieweb wiki
Advertisement


Doge was de titel van het staatshoofd van een aantal Italiaanse republieken. Het woord is verwant aan het Latijnse dux, d.w.z. leider en wordt ook met "hertog" vertaald.Het meervoud is in het Italiaans Dogi of Dogen. De echtgenote van de doge, er waren geen vrouwelijke dogen, werd wel Dogana genoemd.

In vier republieken regeerde een gekozen doge:

  • De Republiek Amalfi
  • De Republiek Genua
  • De Republiek Senarica
  • De Republiek Venetië

De Doge van Venetië[]

De Venetiaanse doge werd aanvankelijk door de burgers gekozen maar later nam de Venetiaanse patriciërs de rol van kiescollege over. Naarmate de staatsrinrichting zich meer aristocratisch ontwikkelde, werd het gezag van de doge beperkt. Er kwam een grote raad met 470 leden en een kleine raad van zes leden, de edelen vormden een college met 60 leden.Elk van deze colleges had eigen bevoegdheden en controleerde de andere staatsorganen zodat er geen monopolie op de macht kon ontstaan.Bij officiële gelegenheden droeg de doge een mantel en een bijzonder gevormde hoed als teken van zijn waardigheid.

De functie van doge ontwikkelde zich aan het eind van de 13e eeuw van absoluut vorst tot ceremonieël staatshoofd De doge werd in zijn publiek en privaat leven met tal van beperkingen omgeven: slechts aan Italiaanse vorsten mocht hij zijn verheffing melden, brieven van de paus en van vorsten mocht hij niet zelf openen, hij mocht de stad niet verlaten, mocht geen verwanten aan vreemde regerende huizen uithuwelijken; de leden van zijn familie werden van publieke ambten uitgesloten; kleding, hofstaat, gevolg werden nauwkeurig voorgeschreven.

Het toezicht op de doge werd nog verscherpt door het instellen van Signoria, de raad van de hoge staatsambtenaren van de republiek, waarin de doge was opgenomen. Het ambt van doge bleef bestaan tot de val van de republiek in 1797.

De dogen woonden in schitterende, maar makkelijk af te luisteren, vertrekken in het Dogenpaleis in Venetië.Eens per jaar "huwde" de doge op ceremomiële wijze met de Adriatische Zee door vanaf een schitterende galei een ring in het water te werpen.


Advertisement