Defensieweb wiki
Advertisement

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een agentschap van het Nederlandse Ministerie van Justitie. In opdracht van dit ministerie verzorgt deze dienst de uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen. Daarbij werkt de dienst samen met organisaties in het strafrecht, het jeugdrecht en het vreemdelingenrecht.

De Dienst Justitiële Inrichtingen beschikt onder meer over gevangenissen, huizen van bewaring, jeugdinrichtingen, tbs-klinieken, detentiecentra en uitzetcentra.

De dienst beschikt over meer dan 85 vestigingen, waar in totaal ruim 18.000 mensen werken. Daarmee is de Dienst Justitiële Inrichtingen een van de grotere werkgevers in Nederland.

Het aantal gedetineerden dat jaarlijks door de DJI wordt opgesloten ligt rond de 50.000. De kosten daarvan lopen uiteen van 140 euro per plaats per dag (bij plaatsing in een detentiecentrum) tot 512 per plaats per dag (bij plaatsing in een tbs-kliniek).

Advertisement