Een bureaucraat is een beheerder met 3 extra mogelijkheden. Hij kan:

  • Een gebruiker moderator maken (logboek).
  • Een gebruiker bureaucraat maken (logboek).
  • Een gebruiker botrechten geven (logboek).

Naast gebruikers extra rechten geven kan een bureaucraat ze ook weer afnemen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.