Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 20 sep 2008 20:48Sgt.Friso overleg bijdragen 281 bytes +281 Nieuwe pagina: Een bureaucraat is een beheerder met 3 extra mogelijkheden. Hij kan: * Een gebruiker moderator maken (logboek). * Een gebruiker bureaucraat maken (logboek). * Een gebruiker botrechte...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.