Een beheerder is een gebruiker met 5 extra mogelijkheden. Hij kan:

   * Een pagina of afbeelding verwijderen .
   * Een pagina of afbeelding terugplaatsen.
   * Een een pagina beveiligen en die beveiliging terug opheffen.
   * Een gebruiker of ip-adres blokkeren en deblokkeren.
   * De laatste wijziging van een pagina terugdraaien. 

Aanvraag van deze functies kan tot op heden d.m.v. een gemotiveerd verzoek aan een bureaucraat.

Er zijn momenteel 1 beheerders

Sgt.Friso

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.