Defensieweb wiki
Advertisement
Defensie van Nederland
Flag of the Netherlands

Instanties
Ministerie van Defensie
Nederlandse krijgsmacht
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Krijgsmachtdelen
Koninklijke Landmacht
Koninklijke Luchtmacht
Koninklijke Marine
Koninklijke Marechaussee

Interservice organisaties
Commando DienstenCentra
Defensie Materieel Organisatie

Functies
Minister van Defensie
Commandant der Strijdkrachten
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) is een onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie dat voorziet in de ontwikkeling en verwerving, instandhouding en afstoting van (militair) materieel voor de Nederlandse krijgsmacht.

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) is een administratief ondersteunende overkoepelende organisatie die na de laatste grote defensie bezuinigingsronde in 2005 voortkwam uit de fusie van de materieelorganisaties van alle krijgsmachtdelen: het Materieellogistiek Commando (MATLOGCO) van de Koninklijke Landmacht, de Directie Materieel (DMKLU) van de Koninklijke Luchtmacht en de Directie Materieel van de Koninklijke Marine (DMKM).

De Defensie Materieel Organisatie bestaat uit een aantal directies die weer zijn onderverdeeld in ressorts met allen hun eigen specialisme (bijvoorbeeld: Zeesystemen, Landsystemen en Luchtsystemen). Bij de DMO werken ongeveer 6000 personen (militairen en burgers). Deze bekleden echter geen operationele functies en zijn afkomstig uit alle krijgsmachtdelen.

Externe link[]

Advertisement