Defensieweb wiki
Advertisement
Bestand:AH-64 Apache (2233201139).jpg

De AH-64 Apache gevechtshelikopter maakt met de

Bestand:Aeorspatiale Cougar Iraq.jpg

Eurocopter Cougar en de

Bestand:Chinook.ch-47d.d-101.rnethaf.arp.jpg

CH-47 Chinook deel uit van het DHC.

Bestand:AB 412 S5-HPA 2.jpg

Evenals de AB-412 Agusta Bell SAR heli

Bestand:Alouette III SE3160 H75.jpg

De oude Alouette III.

Bestand:Mil heli0020.jpg

En de oude Westland Lynx.

Bestand:NFH90.JPG

En de nieuwe Eurocopter NH-90.

Algemeen[]

Ingevolge de in 2001 gestarte studie van het Nederlandse Ministerie van Defensie die verliep onder de naam ‘integrale militaire helikoptercapaciteit’ werd gekeken naar een mogelijk samengaan van de militaire helikopter luchtvaart, de luchtmobiele en maritieme transportbehoeften en de eventuele oprichting van een defensiebreed helikoptercommando.

Door de vele bezuinigingsmaatregelen gekoppeld aan een steeds groter wordende vraag naar helikopters en de resultaten van de studie, werd medio 2005 besloten tot oprichting van één helikopterorganisatie voor de hele krijgsmacht onder een verdere personeelsreductie. Deze oprichting zal gaan leiden tot een grotere doeltreffendheid bij de inzet van de Defensie helikopters

Vrijdag 4 juli 2008 is tijdens een ceremonie het Defensie Helikopter Commando (DHC) officieel opgericht. Het DHC is ontstaan uit de eenheden van de vliegbasis Gilze-Rijen, de op te heffen vliegbasis Soesterberg, het vliegkamp de Kooy, de voormalige vliegbasis Deelen (nu militair luchtvaart terrein) en het 303 SAR Squadron op de vliegbasis Leeuwarden.

Commodore Theo ten Haaf van het CLSK werd tijdens de ceremonie geïnstalleerd als de eerste Commandant Defensie Helikopter Commando (CDHC). In aanwezigheid van de staatssecretaris van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten (CDS) werd aan Commodore ten Haaf de vlag van het DHC uitgereikt door de Commandant Luchtstrijdkrachten (CLSK), Lt-generaal Jac Jansen. De oprichtingsceremonie werd afgesloten met een zogenaamde fly-by van 22 helikopters (zie foto’s in de Links).


Als vliegend onderdeel is het DHC ondergebracht in de organisatie van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) met als locatie de vliegbasis Gilze-Rijen. Ook het hoger echelons onderhoud wordt op deze locatie ondergebracht waardoor in een aanzienlijke besparing in het onderhouds en ondersteunend personeel kan worden voorzien. Het DHC wordt opgemand door militairen van alle krijgsmachtdelen met een personeelsverdeelsleutel van CLSK-3 (luchtmacht), CZSK-1 (zeemacht) en CLAS-0,5 (landmacht).


Geschiedenis[]

In het verleden waren de krijgsmachtdelen ieder met hun “eigen” helikopter onderdeel uitgerust.

De landmacht bezat de Groep Lichte Vliegtuigen (GPLV) voor het doen van artilleriewaarnemingen door artilleristen.

De luchtmacht leverde echter de hiervoor geschikte infrastructuur op de vliegbasis Deelen en de vliegbasis Soesterberg, al het onderhoudspersoneel en de vliegers.

De Marine Luchtvaartdienst (MLD) had weer zijn eigen vliegkampen Valkenburg en de Kooy en helikopters aan boord van de schepen.

In de loop van de tijd zijn deze onderdelen door de vele bezuinigingen en reorganisaties aan grote veranderingen onderhevig geweest.

De GPLV werd in de jaren ’90 van vorige eeuw omgevormd tot Tactische Helikopter Groep Luchtmacht (THGKLu) en ook het bezit van de helikopters ging geheel naar de luchtmacht over toen de artilleriewaarneming werd afgestoten. Daarna vervolgde de transformatie tot Groep Helikopters (GPH) met de landmacht - de nieuwe luchtmobiele brigade - voortaan alleen nog als de te vervoeren klant.

De MLD was in de jaren ’80 en ’90 van vorige eeuw al enkele keren zwaar bekritiseerd door de rekenkamer toen bleek dat de operationele en de onderhoudsdienst van deze organisatie inefficiënt werkten. Na de verkoop van de Lockheed P-3 Orion patrouillevliegtuigen en de sluiting van het vliegkamp Valkenburg in 2006 resteerde slechts de maritieme groep helikopters (MARHELI) met 21 toestellen op de Kooy.


Veranderingen[]

Bij de uitzendingen van de Nederlandse militairen naar alle delen van de wereld is gebleken dat de behoefte aan transport en gevechtshelikopters hierbij alleen maar toeneemt. De helikopters vervullen een onmisbare rol bij vredesoperaties en bij gevechtssituaties waarbij grondsteun aan eigen of bevriende troepen moet worden verleend. De studie integrale militaire helikoptercapaciteit leidde uiteindelijk tot de volgende regeringsbesluiten.

 • Bij het Commando Zeestrijdkrachten de vervanging van de verouderde Westland Lynx helikopter door 12 fregattenhelikopters van het type Eurocopter NH-90 ‘Nato Frigate Helicopter’ (NFH) en 8 land-scoped NFH's. In een later stadium zou worden bekeken of financiële ruimte was om nog 2 NFH's te kopen. [1]
 • Het Commando Luchtstrijdkrachten beschikt over 17 Eurocopter Cougar en 11 CH-47 Chinook middelzware transporthelikopters. Er is in aanvulling op de huidige 13 toestellen van het type Chinook een behoefte aan 7 extra toestellen. Vooralsnog worden 4 extra Chinook helikopters gekocht. Later wordt bezien wanneer de overige worden aangeschaft. Daarnaast beschikt het CLSK over 29 AH-64 Apache gevechtshelikopters, 3 Agusta Bell AB-412SP Search And Rescue helikopters en 4 Aérospatiale Alouette III helikopters voor VIP flights.
 • Oprichting van het Defensie Helikopter Commando (DHC) om deze helikoptervloot zo effectief en doelmatig mogelijk te beheren. De totale helikopter capaciteit wordt op vliegbasis Gilze-Rijen geconcentreerd.

De studie ‘integrale militaire helikoptercapaciteit’ gaf aan dat het detacheren van enkele helikopters op het vliegveld de Kooy operationele voordelen bood. Daarentegen was het doelmatiger en goedkoper om alle helikopters op Gilze-Rijen te stationeren. Met de civiele medegebruikers op het vliegveld de Kooy, de provincie, gemeente Den Helder en het lokale bedrijfsleven werd bestuurlijk overleg gevoerd alvorens het regeringsbesluit werd genomen.

Capaciteiten en indeling[]

De totale DHC sterkte omvat:

 • 11 CH-47 Chinook middelzware transporthelikopters
 • 17 Eurocopter Cougar transporthelikopters
 • 29 AH-64 Apache gevechtshelikopters
 • 4 Aérospatiale Alouette III light utility helikopters (VIP en Royal flight)
 • 3 Agusta Bell AB-214 light utility helikopters (SAR)
 • 21 Westland Lynx SH-14D light maritime utility helikopters (SAR en onderzeebootdetectie)

Er zijn 7 nieuwe Chinooks en 20 nieuwe NH-90's besteld.

Squadron Locatie Taak / Uitgerust met
7 (ex MLD) vliegveld de Kooy opleiding/experstise / maritiem
298 vliegbasis Soesterberg (verhuist naar Gilze-Rijen) middelzwaar transport / Chinook
299 vliegbasis Gilze-Rijen opleiding/expertise / land
300 Soesterberg (verhuist naar Gilze-Rijen) utility en VIP transport / Cougar en Alouette 3
301 Gilze-Rijen grondsteun / Apache
303 vliegbasis Leeuwarden (verhuist naar de Kooy) SAR / Agusta Bell
860 (ex MLD) de Kooy light maritime utility transport / Lynx
930 Gilze-Rijen helikopter onderhoud
931 Gilze-Rijen ondersteuning/facilitair
932 Soesterberg (opheffing in 2009 en ïntegratie met 931 Sqn) logistiek
990 (ex MLD) de Kooy (opheffing in 2010 en ïntegratie met 991 Sqn) materieel
991 (ex MLD) de Kooy facilitair


De helikopter capaciteit wordt geconcentreerd op vliegbasis Gilze-Rijen.

De vliegbasis Soesterberg gaat op 1 januari 2009 dicht.

Naast de Kooy en Gilze-Rijen gaat het DHC ook gebruik maken van vliegbasis Deelen (MLT Deelen).

maritiem vliegkamp De Kooy blijft open als burgerluchthaven voor de off-shore industie en krijgt een permanent DHC detachement van 12 toestellen met een maritieme fucntie.

De militaire SAR taak vanaf vliegbasis Leeuwarden, gaat met de 3 Agusta Bell helikopters over naar de Kooy en wordt in de toekomst verricht met NH-90 helikopters.

Het DHC biedt werk aan circa 2250 militairen op 4 verschillende locaties. vliegbasis Gilze-Rijen - 1700, vliegveld de Kooy - 450, vliegbasis Deelen (nu MLT Deelen) - 50, vliegbasis Leeuwarden - 30. Tot eind 2008 maakt vliegbasis Soesterberg nog deel uit van het DHC; deze basis wordt op 1 januari 2009 gesloten.

Noten[]

 1. Eerder was sprake van 20 NH-90's waarvan 14 met volledige missie-apparatuur en 6 met provisions for. Later zou dit worden omgezet in een aangepaste order waarin sprake was van 12 NFH's en 8 Marinised TTH's (MTTH), een tactische transporthelikopter voor gebruik vanaf zee. Doordat de contracten al geteknd zijn en aanpassing niet meer mogelijk bleek worden nu 8 NFH's aangepast tot transporthelikopter.

Bronvermelding[]

 • Ministerie van Defensie Afd Externe Betrekkingen Den Haag
 • HK CLSK afd voorlichting Breda
 • HK CZSK afd voorlichting Den Helder
 • Defensiekrant, juli 2008

Links[]

Advertisement