Defensieweb wiki
Advertisement


Nederlandse tekst[]

O dierbaar België O heilig land der Vaad'ren Onze ziel en ons hart zijn u gewijd. Aanvaard ons kracht en het bloed van onze ad'ren, Wees ons doel in arbeid en in strijd. Bloei, o land, in eendracht niet te breken; Wees immer u zelf en ongeknecht, Het woord getrouw, dat g' onbevreesd moogt spreken: Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. Het woord getrouw, dat g' onbevreesd moogt spreken: Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

O Vaderland, o edel land der Belgen, Zo machtig steeds door moed en werkzaamheid, De wereld ziet verwonderd uwe telgen, Aan 't hoofd van kunst, van handel, nijverheid. De vrijheidszon giet licht op uwe wegen, En onbevreesd staart gij de toekomst aan. Gij mint uw Vorst, zijn liefde stroomt u tegen, Zijn hand geleidt u op de gloriebaan. Gij mint uw Vorst, zijn liefde stroomt u tegen, Zijn hand geleidt u op de gloriebaan. Zijn hand geleidt u op de gloriebaan. Zijn hand geleidt u op de gloriebaan.

Juicht Belgen, juicht in brede vol' akkoorden Van Haspengouw tot aan het Vlaamse strand, Van Noord tot Zuid, langs Maas- en Scheldeboorden, Juicht, Belgen juicht, door gans het Vaderland. Een man'lijk volk moet man'lijk kunnen zingen, Terwijl het hart naar eed'le fierheid streeft. Nooit zal men ons van onze haard verdringen Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft. Nooit zal men ons van onze haard verdringen Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft. Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft. Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft.

oudere (onvolledige) versie: Juicht België juicht in brede vol akkoorden Van Haspengouw tot aan het Vlaamse strand .... Geen schandig juk van vreemde tiranij, of 't wordt op 't hoofd des dwingelands verbrijzeld Ons belgenland blijft eeuwig, eeuwig vrij, Ons belgenland blijft eeuwig, eeuwig vrij, Ons belgenland blijft eeuwig, eeuwig vrij,

Franse teksts[]

O Belgique, ô mère chérie, A toi nos coeurs, à toi nos bras, A toi notre sang, ô Patrie ! Nous le jurons tous, tu vivras ! Tu vivras toujours grande et belle Et ton invincible unité Aura pour devise immortelle : le Roi, la Loi, la Liberté ! Aura pour devise immortelle : le Roi, la Loi, la Liberté ! le Roi, la Loi, la Liberté ! le Roi, la Loi, la Liberté !

Après des siècles, des siècles d'esclavage, Le belge sortant du tombeau A reconquis par son courage Son nom ses droits et son drapeau. Et ta main souveraine et fière, Peuple désormais indompté, Grava sur ta vieille banière : "Le Roi, la Loi, la Liberté" "Le Roi, la Loi, la Liberté" "Le Roi, la Loi, la Liberté"

Marche de ton pas énergique, Marche de progrès en progrès! Dieu qui protège la Belgique Souris à tes mâles succès. Travaillons! Notre labeur donne A nos champs la fécondité Et la splendeur des arts couronne Le Roi, la Loi, la Liberté Le Roi, la Loi, la Liberté Le Roi, la Loi, la Liberté

Ô Belgique! Ô Mère chérie! A toi nos coeurs, à toi nos bras. A toi notre sang, ô Patrie Nous le jurons tous, tu vivras. Tu vivras toujours fière et belle, Plus grande en ta forte unité Gardant, pour devise éternelle Le Roi, la Loi, la Liberté Le Roi, la Loi, la Liberté Le Roi, la Loi, la Liberté

Duitse Tekst[]

Nach fremder Knechtschaft dumpfen Zeiten Entstieg der Belgier dem Grab Durch seinen Mut sich zu erstreiten Was Banner, Recht, ihm gab. Und deine Hand, die stolze, hehre, O Volk, das einst an Ketten zog, Grub in den Schild der alten Ehre: „Gesetz und König und die Freiheit hoch!”. Grub in den Schild der alten Ehre: „Gesetz und König und die Freiheit hoch!”. „Gesetz und König und die Freiheit hoch!” (bis)

Nun schreite dein festen Bahnen, Von Glück zu Glück, von Nacht zu Nacht, Gott, der beschützet Belgiens Mannen, Auf deine Wohlfahrt hat bedacht. Zur Arbeit Auf! Uns winkt zum Lohne In Feldern reiche Ernte noch; Im Glanz der Künste strahlt die Krone - Gesetz und König und die Freiheit hoch! Im Glanz der Künste strahlt die Krone - Gesetz und König und die Freiheit hoch! Gesetz und König und die Freiheit hoch! (bis)

O liebes Land, o Belgiens Erde, Dir unser Herz, Dir unsere Hand, Dir unser Blut, dem Heimatherde, Wir schwören's Dir, o Vaterland! So blühe froh in voller Schöne, Zu der die Freiheit Dich erzog, Und fortan singen Deine Söhne; Gesetz und König und die Freiheit hoch! Und fortan singen Deine Söhne; Gesetz und König und die Freiheit hoch! Gesetz und König und die Freiheit hoch! (bis)De Brabançonne


De Brabançonne is het nationaal volkslied van België. Het lied was oorspronkelijk in het Frans geschreven en later werd er ook een versie in het Nederlands en in het Duits geschreven.

De Brabançonne is geschreven door Jenneval wiens echte naam Louis Alexandre Dechet was. Hij was toneelspeler in de Brusselse Muntschouwburg waar in augustus 1830 de Belgische Omwenteling begon. Volgens overlevering stelde hij de tekst samen tijdens een samenkomst in het café "L'Aigle d'Or". In de strijd voor Belgische onafhankelijkheid werd Jenneval gedood. De bijhorende muziek is gecomponeerd door François Van Campenhout. Jenneval wilde de grieven van de Belgen in enkele coupletten samenvatten en koning Willem I herinneren aan de verwachtingen van het volk.

In 1860 werd de tekst door de toenmalige Belgische eerste minister Charles Rogier aangepast waardoor de heftige uitvallen op de Nederlandse Prins van Oranje werden afgezwakt.

In 1926 preciseerde een rondschrijven van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat enkel de laatste strofe van de tekst van Rogier als de officiële versie van de hymne beschouwd moest worden.

De huidige Nederlandstalige versie werd pas in 1938 officieel goedgekeurd.

In Brussel staat er ook een monument dat 'De Brabançonne' heet. Op dit monument staat voor een stuk de Nederlandse en Franse tekst van het Belgisch volkslied gebeiteld.

Op 21 juli 2007 maakte toenmalig formateur Yves Leterme voor een RTBF-reporter een flinke uitschuiver toen hem gevraagd werd de Brabançonne te zingen: in plaats daarvan zong hij de Marseillaise, het Franse volkslied.

Advertisement