Defensieweb wiki
Advertisement

Cees J.M. de Veer (1945) is een Nederlandse generaal buiten dienst van de Luchtmacht. C.J.M. de Veer begon zijn carrière in 1965 als cadet bij de Koninklijke Militaire Academie te Breda.

In zijn carrière vervulde hij diverse functies, onder andere bij verschillende afdelingen van de luchtmachtstaf in Den Haag, op de Luchtmacht Stafschool en diverse vliegbases. Sinds het begin van de jaren negentig is generaal De Veer onder meer werkzaam geweest als plaatsvervangend gouverneur van de KMA, Directeur Plannen en Beleidsontwikkeling bij het Directoraat-Generaal Personeel en Directeur Personeel van de Koninklijke Luchtmacht.

De Veer was van 1 januari 1999 tot en met 11 december 2003 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Tijdens zijn afscheid als IGK werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.

Advertisement