Defensieweb wiki
Advertisement

Het Militair Jargon wordt soms ook wel soldatentaal genoemd, hoewel dit natuurlijk geen taal is en het gebruik ervan niet aan de rang van soldaat verbonden is.

Een aantal van de hier genoemde termen is specifiek voor een bepaald krijgmachtsdeel, dienstvak, onderdeel of regiment. Ook kunnen er woorden voorkomen die enkel ten tijde van de dienstplicht gebruikt werden.

Alle items (21)

Advertisement