Defensieweb wiki
Advertisement

Blaartrekkende gassen zijn chemische wapens die bij inademen de longen beschadigen en bij huidcontact onder andere blaarvorming veroorzaken.

Voorbeelden van blaartrekkende gassen zijn:

Advertisement