Defensieweb wiki
Advertisement

Eervolle onderscheidingen en andere militaire medailles[]

De eervolle onderscheidingen worden verleend op basis van het aantal dienstjaren, voor het stellen van daden van moed en zelfopoffering of na deelname aan een bepaalde operatie.

De nationale orden[]

Offrleopoldsorde

Het kruis van officier in de leopoldsorde

België kent 5 nationale orden, waarvan er tegenwoordig nog slechts drie worden verleend.

De nationale orden worden, zoals in de meeste landen, verleend in verschillende klassen. Qua belangrijkheid primeert de klasse op de rang van de orde (dit betekent bijvoorbeeld dat het kruis van officier in de kroonorde een hogere onderscheiding is dan dit van ridder in de leopoldsorde). Er bestaan in België 5 klassen, te weten:

 • Grootkruis (Grootlint voor de leopoldsorde)
 • Grootofficier
 • Commandeur
 • Officier
 • Ridder

Naast deze klassen kent elke orde nog enkele bijkomende onderscheidingen. Diegenen die vandaag aan militairen (voornamelijk onderofficieren en beroepsvrijwilligers) worden uitgereikt zijn (in volgorde van belangrijkheid):

 • Gouden Palmen der Kroonorde
 • Zilveren Palmen der Kroonorde
 • Gouden Medaille der Orde van Leopold II
 • Zilveren Medaille der Orde van Leopold II

Andere eervolle onderscheidingen[]

Andere Belgische militaire medailles[]

 • Herinneringsmedaille van de "Europese Mars van de Herdenking en de Vriendschap"
 • Herinneringsmedaille van de "Vierdaagse van de IJzer"

Draagvolgorde[]

Belgianmedalrack

De eervolle onderscheidingen worden op het militaire uniform gedragen in de volgorde waarin ze hierboven werden opgesomd. De meest belangrijke onderscheiding wordt rechtsbovenaan gedragen (zo dicht mogelijk bij het hart). Buitenlandse onderscheidingen mogen eveneens op het uniform worden gedragen, mits daarvoor een toelating werd verkregen. De correcte draagvolgorde wordt daardoor iets ingewikkelder. Bovenaan draagt men de Belgische nationale orden volgens klasse en orde, gevolgd door de buitenlandse nationale orden. Daarna worden de andere Belgische onderscheidingen gedragen, gevolgd door de buitenlandse. Voor de draagvolgorde van de buitenlandse onderscheidingen zijn geen specifieke richtlijnen uitgevaardigd, maar algemeen wordt de eerst ontvangen medaille in de tijd ook als eerste gedragen. Deze draagvolgorde verschilt van verschillende andere landen (zoals bvb. de Verenigde Staten) waar een buitenlandse onderscheiding steeds na alle binnenlandse wordt gedragen. De staafjes en medailles worden per drie of per vier per rij gedragen, naargelang het uitzicht. Een onvolledige rij wordt steeds onderaan gedragen.

Voordelen[]

De Belgische eervolle onderscheidingen tonen traditioneel de erkentelijkheid van de natie ten opzichte van de decorandus. Het is een morele beloning en er zijn als dusdanig geen voordelen aan verbonden. Het brevet van de medaille wordt door de staat verleend, de juwelen van de decoraties echter niet. Militairen dienen deze zelf te kopen met de kledijvergoeding die zij maandelijks ontvangen. Nochtans gebeurt het in sommige eenheden dat de juwelen worden betaald met de kas van de eenheid.

Uitzonderingen hierop zijn postume onderscheidingen, het militair ereteken voor buitengewone dienst of voor daad van moed of toewijding, het burgelijk ereteken voor een daad van moed of toewijding of de medailles van het carnegie hero fund.

Militairen beneden de rang van officier ontvangen wel een kleine, niet geïndexeerde vergoeding voor onderscheidingen vanaf het kruis van ridder in de orde van Leopold II.

Oude onderscheidingen[]

Doorheen de geschiedenis van België zijn er veel militaire onderscheidingen in het leven geroepen die tegenwoordig niet langer worden uitgereikt. De onafhankelijkheidsstrijd, de twee wereldoorlogen en de Korea-Oorlog zijn de belangrijkste militaire conflicten die aanleiding hebben gegeven tot de creatie van belangrijke, maar tijdelijke onderscheidingen, naast de versierselen op de linten van de nationale orden (zie infra). Deze werden in het leven geroepen om de erkentelijkheid van de natie uit te drukken jegens hen die zich hadden onderscheiden door dapperheid of bijzondere inzet op het slagveld.

Een niet exhaustieve lijst van buiten gebruik geraakte onderscheidingen wordt hieronder gegeven:

Onafhankelijkheidsstrijd
Orde van de erester - -
Eerste Wereldoorlog
Oorlogskruis (1914-1918) Vuurkruis Ijzerkruis
Maritieme onderscheiding Medaille van de strijder-vrijwilliger (1914-1918) Overwinningsmedaille
Herinneringsmedaille van de oorlog 1914-1918 Medaille van Luik Ijzermedaille
Tweede Wereldoorlog
Oorlogskruis (1940) Kruis der ontsnapten Medaille van de vrijwilliger 1940-1945
Medaille van de weerstand Medaille van de politieke gevangene Herinnerinsmedaille 1940-1945
Medaille van de krijgsgevangene 1940-1945 Maritieme medaille -
Korea-Oorlog
Oorlogskruis (1940) Medaille van de oorlogsvrijwilliger en de oorlogsvrijwilliger-strijder Herinnerinsmedaille van de buitenlande oorlogstonelen
Medaille van de vrijwillige strijder - -
Advertisement