Defensieweb wiki
Advertisement

De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) is de Belgische militaire tegenhanger van de (burgerlijke) staatsveiligheid. De dienst is in België beter gekend als 'militaire inlichtingendienst' of onder de franstalige term SGR of SGRS (Service Général du Renseignement et de la Sécurité).

Taken[]

De militaire inlichtingen en veiligheidsdienst is belast met het beschermen van:

  • de onschendbaarheid van het nationaal grondgebied
  • de militaire defensieplannen
  • de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten
  • de veiligheid van de Belgische onderdanen in het buitenland of elk ander fundamenteel belang van het land

Zoals gedefinieerd door een koninklijk besluit na advies van het Ministerieel Comité van inlichting en veiligheid:

  • het zorgen voor het behoud van de militaire veiligheid van het personeel dat onder de Minister van Landsverdediging ressorteert en van de militaire installaties, wapens, munitie, uitrusting, plannen, geschriften, documenten, informatica- en verbindingssystemen of andere militaire voorwerpen
  • het beschermen van het geheim dat verbonden is met deze voorwerpen en het uitvoeren van de veiligheidsonderzoeken die hen toevertrouwd worden.

Deze opdrachten worden in artikel 11 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen -en veiligheidsdiensten bepaald.

Organisatie[]

Het stafdepartement bestaat uit volgende vier divisies :

  • de Divisie Inlichtingen
  • de Divisie Veiligheid
  • de Divisie Veiligheidsinlichtingen
  • de Divisie Beleidsondersteuning

In tegenstelling tot de staatsveiligheid is de budgettaire openheid van die dienst onbestaande. Officieus werken zowat 800 mensen in de ADIV. De dienst is ook actief in het buitenland en dan vooral in de oude koloniale gebieden en de landen waar militairen deelnemen aan operaties voor peace making en peace keeping. Om zoveel mogelijk overlappingen te vermijden tussen de veeleer binnenlands (en Frans) georiënteerde staatsveiligheid en de buitenlands (en Angelsaksisch) gerichte ADIV bestaat er een samenwerkingsprotocol (november 2004). In zowat alle NAVO-landen bestaat er een afzonderlijke militaire inlichtingendienst.

Advertisement