Wikia


Adolf Hitler
20 april 1889 - 30 april 1945
180px-HitlerAdolf


Bijnaam der Führer
Geboorteplaats Braunau, Oostenrijk
Plaats van overlijden Berlijn, Duitsland
Land/partij Flag of the German Empire Duitse Rijk/
Flag of Germany 1933Nazi-Duitsland
Krijgsmachtonderdeel Landmacht
Rang Rijkspresident
Eenheid NSDAP
Leiding over Nazi Partij
Veldslagen/oorlogen Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog

Adolf Hitler was een Duits nationaal-socialistisch staatsman. Hij werd op 20 april 1889 geboren te Braunau in Oostenrijk en stierf door zelfmoord te Berlijn op 30 april 1945.

Tijdens zijn dictatuur stuurde hij doelbewust aan op een veroveringsoorlog die vervolgens ook uitbrak: de Tweede Wereldoorlog. Ook was hij de eindverantwoordelijke voor de Holocaust en andere genocides die onder zijn bewind plaatsvonden.

Hitler is op het Proces van Neurenberg nooit voor oorlogsmisdaden berecht kunnen worden doordat hij zelfmoord pleegde aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hij wordt algemeen beschouwd als één van de wreedste alleenheersers van de 20ste eeuw.


Vroegere jaren Edit

Artistieke ambities voerden hem naar Wenen, maar hij slaagde er niet in aldaar op de kunstacademie te worden toegelaten. In 1913 verhuisde hij naar München. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vocht hij als vrijwilliger aan het westelijk front (ondermeer in de Slag om Ieper, waar hij gewond raakte) en verwierf het Ijzeren Kruis. ...

Politieke ambitie Edit

Zwaar geschokt door Duitslands capitulatie, de revolutie van november 1918 en de vernederende vrede van Versailles, werd hij in september 1919 lid van de rechts-radicale 'Deutsche Arbeiterpartei', die mede onder zijn leiding werd gereorganiseerd tot de National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). In november 1923 bracht het mislukken van een putsch tegen de Beierse regering hem voor negen maanden in de gevangenis, waar hij Mein Kampf schreef. Als gevolg van de in 1929 ingetreden economische crisis werd zijn NSDAP bij de verkiezingen van 1930 de op een na grootste en in 1932 de grootste partij in de Rijksdag. In januari 1933 stemde president Paul von Hindenburg erin toe Hitler te benoemen tot rijkskanselier.

180px-HitlerDead-Krant

Hitlers dood in een Amerikaans defensieblad

De Rijksdagbrand (februari 1933) en zogenaamde verkiezingen in de maand daarop stelden hem in staat de macht over te nemen en de weg te effenen naar een totalitaire staat. Op 30 juni 1934 ontdeed hij zich in een bloedige zuivering van dissidente kopstukken binnen en buiten de Partij, waarna de dood van president Hindenburg in augustus 1934 hem de gelegenheid gaf de functie van staatshoofd te combineren met die van regeringsleider (Führer und Reichskanzler). Zijn geslaagde poging door middel van een werkgelegenheidspolitiek die was gekoppeld aan zijn bewapeningspolitiek, een eind te maken aan de werkloosheid verhoogde zijn populariteit, die nog verder steeg door zijn indrukwekkende resultaten in de buitenlandse politiek: de herbezetting van het Rijnland (maart 1936), de Anschluss van Oostenrijk (maart 1938) en de annexatie van Sudetenland (september 1938) en Bohemen-Moravië (maart 1939).

Totalitaire oorlog Edit

Al van meet af aan had Hitler zich voorbereid op een grote oorlog die 'de schande' van Versailles zou moeten uitwissen. In september 1939 ontketende hij met zijn aanval op Polen de Tweede Wereldoorlog, waarin de Duitse legers tijdens de jaren 1939-1941 zo succesvol opereerden, dat half Europa in zijn macht werd gebracht. Eind 1942 voltrok zich de wending. Ondanks de steeds hopelozer wordende strijd zette Hitler elke gedachte aan capitulatie van zich af. Op 20 juli 1944 ontsnapte hij op zijn hoofdkwartier in Oost-Pruisen ternauwerdood aan een moordaanslag door officieren die Hitler Duitsland naar een totale ondergang zagen voeren. In april 1945 werd hij door de oprukkende Russische legers in Berlijn ingesloten, waar hij in de bunker van de Rijkskanselarij zelfmoord pleegde.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.