Defensieweb wiki
Advertisement

1800 - 1899[]

 • 1862 - De Slag bij Shiloh wordt de bloedigste veldslag uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.


1900 - 1999[]

 • 1920 - Franse troepen bezetten het Duitse Ruhrgebied.
 • 1929 - Bob Denard wordt geboren in Bordeaux. Denard was een Frans militair, geheime dienstmedewerker en huurlingenleider.
 • 1940 - Inscheping van het Britse expeditiekorps voor Noorwegen. Britse mijnenleggers varen uit. Duitse marine eenheden stomen op naar Denemarken en Noorwegen.
 • 1940 - Finland en de Sovjetunie knopen weer politieke betrekkingen aan.
 • 1941 - De Nederlandse hulpmijnenveger Hr. Ms. Maria R. Ommering raakt, tijdens een veegactie in Milford Haven beschadigd door een exploderende mijn.
 • 1942 - Het Nederlands Interkerkelijk overleg schrijft een gezamenlijke brief aan Seyss-Inquart over het optreden van de SD.
 • 1942 - In Nederland wordt de Hauptabteilung Soziale Verwaltung (ressorterend onder de Generalkommisssar für Finanz und Wirtschaft) aan de Generalkommissar zur besonderen Verwendung, Fritz Schmidt, ondergeschikt gemaakt.
 • 1943 - Ontmoeting van Hitler en Mussolini in het kasteel Klessheim te Salzburg (7 april - 10 april 1943).
 • 1943 - Het Britse 8e leger en het 2e US-korps maken contact met elkaar in Tunesië.
 • 1943 - Claus von Stauffenberg wordt door geallieerde jachtbommenwerpers onder vuur genomen, hij verliest daarbij zijn linkeroog, rechterhand en twee vingers van zijn linkerhand. Von Stauffenberg wordt later bekend als de man achter de aanslag op Hitler op 20 juli 1944.
 • 1945 - Aanvang van Operatie Amherst. In de driehoek Groningen - Coevorden - Zwolle worden worden 46 groepjes Franse parachutisten afgeworpen om de opmars van de Canadezen voor te bereiden.
 • 1994 - Rwandese genocide: In de loop van de voormiddag worden in Camp Kigali tien Belgische paracommando's afgeslacht door opgehitste Rwandese militairen. De Canadese generaal Roméo Dallaire en de Belgische majoor Peter Maggen rijden op datzelfde moment op 30 meter langs die plaats, zien de soldaten -nog levend- liggen maar grijpen niet in.


2000 - ...[]

 • 2003 - In de Irakoorlog bereiken de Amerikanen het centrum van Bagdad.
Advertisement