Defensieweb wiki
Advertisement

April[]

  • 19 april
    • 1839 - Het verdrag van Londen wordt ondertekend te Londen. Met dit verdrag werd de onafhankelijkheid van België definitief erkend door de grote mogendheden en de modaliteiten van de afsplitsing van België van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden definitief vastgelegd.


December[]

  • 5 december
    • George Armstrong Custer wordt geboren te New Rumley, Ohio. Custer was een Amerikaans cavalerie-commandant tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog en de oorlogen tegen de Indianen.
Advertisement